Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmtask:add

Vytvoření nové úlohy

Novou analytickou úlohu přidáme na záložce s přehledem úloh Tasks Overview buď pomocí tlačítka Add Task, nebo pomocí klávesové zkratky F6, nebo otevřením kontextové nabídky pro položku D. Data-Mining Tasks ve stromu otevřených záložek a výběrem New Data-mining task.

Dialogové okno pro výběr typu úlohy

Následně se objeví dialogové okno pro výběr typu nově přidávané úlohy – analytické procedury. Pro lepší přehlednost je každý typ úlohy doplněn ikonou a stručným popisem typy úlohy. Požadovaný typ vybereme stiskem klávesy Enter, nebo dvojitým kliknutím myší.

Po volbě typu úlohy je třeba vybrat datovou matici, ze které budou vybírány atributy do zadání úlohy. K tomu se objeví dialogové okno se seznamem datových matic, doplněný u každé z nich počtem záznamů a také informací, zda je datová matice validní (zejména, že v korespondující databázové tabulce byl nastaven primární klíč). Matici vybereme stiskem klávesy Enter, nebo dvojitým kliknutím myší.

Následuje dialogové okno pro zadání základních parametrů úlohy. V něm je třeba zadat unikátní název úlohy a případně opravit skupin úloh, do které má nově přidávaná úloha patřit. Po potvrzení zadání se otevře záložka s detailem zadání úlohy, kde pokračujeme v zadávání specifických údajů podle typu úlohy.

Výběr atributů do zadání úlohy

Při zadávání úloh se velmi často setkáme s nutností vybrat a vložit jeden nebo více předzpracovaných atributů do zadání – ať už půjde o zadání seznamu atributů v procedurách CF-Miner, KL-Miner, MCluster-Miner … nebo o zadání literálů různých typů cedentů. Tomuto tématu se věnuje speciální stránka Zadávání atributů a množiny relevantních cedentů.


Související témata:

Vhodné pojmenování úlohy
Záložka s detaily úlohy
Klonování úlohy
Výpočet úlohy
Prohlížení výsledků
Seznam úloh

lmtask/add.txt · Poslední úprava: 2015/09/05 14:16 (upraveno mimo DokuWiki)