Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmtask:tasks

Přehled analytických úloh

Seznam všech vytvořených analytických úloh se zobrazuje na záložce Tasks Overview.

Záložku otevřeme buď pomocí klávesové zkratky Ctrl+Num3, nebo z menu Data-Mining Tasks, nebo otevřením kontextové nabídky pro položku D. Data-mining tasks ve stromu otevřených záložek vlevo a výběrem Show Tasks Overview. Je-li větev D. Data-Mining Tasks aktuálně prázdná, otevřeme záložku se seznamem úloh také dvojitým kliknutím na nadpis větve.

Seznam úloh

Úlohy jsou řazeny abecedně podle jejich názvu. Pro každou analytickou úlohu je uveden její typ (viz tabulka výše); počet nalezených hypotéz (pro již spočítanou úlohu, jinak N/A); a případně uživatelský komentář. Zeleně jsou v seznamu zvýrazněné úspěšně spočítané úlohy. Červeně pak úlohy, jejichž výpočet byl přerušen buď uživatelem, nebo z důvodu nalezení příliš velkého počtu hypotéz (více viz Výpočet úlohy).

Tlačítka

Tlačítka pod seznamem úloh slouží pro:

Přestože je k dispozici i tlačítko Delete Task pro vymazání úlohy, tak se jeho použití nedoporučuje – vymazáním úlohy pouze zbytečně ztrácíme informaci o jednom provedeném kroky analýzy. Úlohu není možné smazat, pokud je nad některou z jejích hypotéz vytvořený odvozený sloupec.

Filtr na zobrazené úlohy

V seznamu úloh je přednastavené zobrazování úplně všech úloh. Po zaškrtnutí volby Show only tasks from the selected group of tasks bude seznam obsahovat pouze úlohy ze skupiny úloh aktuálně nastavené v rozbalovací nabídce. Výběrem jiné skupiny získáme seznam do ní patřících úloh.


Související témata:

Vytvoření nové úlohy
Skupiny úloh
Záložka s detailem úlohy
Výpočet úlohy
Prohlížení výsledků

lmtask/tasks.txt · Poslední úprava: 2015/09/05 14:17 (upraveno mimo DokuWiki)