Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mcf:start

CF-Miner

Analytická procedura CF-Miner je nástroj pro podmíněnou frekvenční analýzu ve smyslu GUHA-procedury CF-Miner.

Implementace v systému LISp-Miner byla provedena v souladu s konvencemi pro implementaci analytických procedur.

GUHA-procedura CF-Miner

Analytická procedura CF-Miner hledá všechna zajímavá rozdělení frekvencí kategorií předzpracovaného atributu počítaná na podmnožinách analyzovaných dat zadaných pomocí booleovských atributů s bohatou syntaxí.

Více viz: GUHA-procedura CF-Miner

Modul CF-Miner

Modul CF-Miner je označení pro soubor funkcí a uživatelského rozhraní systému LISp-Miner sloužících pro zadávání úloh pro GUHA-proceduru CF-Miner. Označení vychází z původní koncepce, kdy tento soubor funkcí a uživatelského rozhraní byl skutečně vyčleněn jako samostatná aplikace. Přestože následně došlo k integraci všech modulů implementujících GUHA-procedury do modulu LM Workspace, používáme výraz modul pro odlišení implementace od teoretického návrhu stejnojmenné GUHA-procedury (v tomto případě modul CF-Miner × GUHA-procedura CF-Miner).

Základy zadávání úloh a prohlížení výsledků jsou shodné jako u ostatních analytických procedur.

Vytvoření úlohy

Novou úlohu pro CF-Miner vytvoříme podle obecného postupu, při kterém vybereme odpovídající typ úlohy v dialogovém okně s ikonami. Pamatujme také na vhodné pojmenování úlohy. Jsou-li již některé úlohy pro tuto proceduru vytvořeny, je vhodné zvážit klonování a následnou úpravu zkopírovaného zadání.

V obou případech se následně otevře záložka s detaily zadání úlohy. Ta je již uzpůsobena potřebám analytické procedury CF-Miner a liší se proto od záložek s detaily zadání jiných typů úloh.

Více viz: Záložka s detaily zadání úlohy pro CF-Miner

Kontrola zadání úlohy

Před vlastním výpočtem je spuštěna kontrola zadání. Výpočet úlohy neproběhne, pokud jsou v zadání úlohy nějaké chyby. První z nalezených chyb se zobrazí v rámečku s informacemi o výpočtu.

Více viz: Kontrola zadání úlohy pro CF-Miner

Výpočet úlohy

Po zadání úlohy a případné kontrola zadání můžeme spusit výpočet.

Více viz: Výpočet úlohy pro CF-Miner

Prohlížení výsledků

Po skončení výpočtu úlohy je možné začít prohlížet výsledky a pokoušet se o jejich interpretaci.

Více viz: Prohlížení výsledků úlohy pro CF-Miner

Tipy a doporučení

Postupně jsou shromažďovány tipů a doporučení pro práci s modulem CF-Miner. Ty mohou pomoci zejména při seznamování s modulem a shlukovou analýzou obecně.

Více viz: Tipy a doporučení pro CF-Miner

Praktická ukázka

Pro snazší pochopení práce s modulem byl vytvořen ucelený příklad na podmíněnou frekvenční analýzu využívající možnosti modulu CF-Miner.

Praktická ukázka: Demo Hotel: Převažující den začátku pobytu podle údajů o hostovi a o počasí


Související témata:

Modelování a analytické procedury

mcf/start.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 17:58 (upraveno mimo DokuWiki)