Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mcf:settings

Detail zadání úlohy pro CF-Miner

Záložka s detaily zadání úlohy obsahuje jak ovládací prvky specifické pro proceduru CF-Miner, tak ovládací prvky společné pro všechny typy úloh.

Ukázku záložky vidíme na obrázku. Záložka obsahuje tyto ovládací prvky:

Seznam atributů pro histogram

V seznamu ATTRIBUTES FOR HISTOGRAM uvádíme všechny atributy, pro jejichž kategorie chceme počítat frekvence a zobrazovat je jako histogram. Pro každý z uvedených atributů budou postupně počítány frekvence kategorií na všech vygenerováných podmnožinách záznamů.

Více viz: Seznam atributů pro histogram

Zadání CF-kvantifikátorů

Seznam v rámečku QUANTIFIERS obsahuje zadaná kritéria zajímavosti histogramu – jaká jeho podoba je pro nás aktuálně zajímavá.

Více viz: Zadání CF-kvantifikátorů

Zadání podmínky

Zadání generovaných podmnožin záznamů, na kterých se počítají frekvence kategorií, je pro proceduru CF-Miner klíčové. Bez zadání podmínky se frekvence mohou spočítat pouze jednou – na celých datech.

Podmínku zadáváme na pravé straně záložky. Při zadávání variant podmínek můžeme využít všechny možnosti zadávání množiny relevantních cedentů.

Zadání agregační funkce

FIXME

Další parametry úlohy

Kromě obecného parametru omezujícího celkový počet generovaných hypotéz (v tomto případě variant shlukování), je součástí parametrů CF-Miner úlohy i:

  • Include worse extensions of condition … ovlivňujicí vkládání hypotéz s delšími variantami podmínky v případě, že do výsledku byla již vložena kratší varianta (kontrola prostoty)
  • Extensions minimal-length check … ovlivňující, zda se má brát při kontrole prostoty v úvahu zadaná minimální délka cedentu. Při zadání minimální délky větší než 1 totiž kratší varianta podmínky nemusí být do výsledku vložena.

Související témata:

Kontrola zadání úlohy
Výpočet úlohy
Prohlížení výsledků
CF-Miner

mcf/settings.txt · Poslední úprava: 2015/09/09 12:01 (upraveno mimo DokuWiki)