Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmbase:lmworkspace

LM Workspace

Modul LM Workspace je základní modul systému integrující všechny běžné funkce a všechny implementované analytické procedury. Modul nalezneme v základní složce systému LISp-Miner pod názvem LMWorkspace.exe.

Na této stránce jsou obecné informace k modulu. Detailně se jeho jednotlivým funkcím věnují stránky v členění dle fází DZD.

Úvodní dialogové okno

Po spuštění modulu LM Workspace se objeví úvodní dialogové okno pro volbu dvojice data+metabáze, se kterou chceme pracovat. Hlavní část okna zabírá seznam naposledy otevřených analyzovaných dat, ze kterého můžeme tlačítkem Select jedna vybrat a pokračovat v analýze. Při prvním spuštění bude tento seznam prázdný a použít musíme jedno z tlačítek ve spodní části dialogového okna pro načtení dat do systému LISp-Miner.

Základní obrazovka

Po výběru dvojice data+metabáze nebo po úspěšném importu dat z textového souboru se objeví základní obrazovka modulu LM Workspace.

Základní obrazovka je tvořena nabídkou menu v horní části, stromem s aktuálně otevřenými záložkami nacházejícím se vlevo a její hlavní část zabírá aktuálně otevřená záložka s obsahem podle jejího typu. Aktuálně otevřenou záložku můžeme zavřít klávesovou zkratkou Ctrl+F4, kliknutím na červenou ikonu s křížkem napravo od titulku záložky nebo kliknutím prostředním tlačítkem kamkoliv na titulek.

Šířku stromu otevřených záložek lze měnit, strom lze i úplně skrýt. Zejména na začátku, při seznamování s procesem dobývání znalostí z databází i samotným systém LISp-Miner, doporučujeme strom ponechat zobrazený. Pravým kliknutím na položku stromu otevřených záložek se otevře kontextová nabídka. Je-li skupina A. Data Introduction prázdná, dvojitým kliknutím otevřeme záložku Tables se seznamem databázových tabulek. Je-li skupina D. Data-mining Tasks prázdná, dvojitým kliknutím otevřeme záložku Tasks Overview se seznamem úloh.

Klávesové zkratky

Pro rychlou práci s modulem byly vytvořeny klávesové zkratky, jejichž přehled je v tabulce:

Klávesová zkratka Význam
Ctrl+Num1 Otevření záložky Tables
Ctrl+Num2 Přepnutí na záložku Attributes
Ctrl+Num3 Otevření záložky Tasks
Ctrl+Num4 Otevření záložky Results (aggregated)
Ctrl+Num7 Otevření záložky Task Settings pro aktuálně aktivní úlohu
Ctrl+Num9 Přepínání mezi záložkami Task Results a Task Settings pro aktuálně aktivní úlohu
Ctrl+Num0 Přepínání mezi dvěma naposledy zobrazenými záložkami
Ctrl+Tab Postupné procházení záložek v obráceném pořadí, jak byly zobrazeny
Ctrl+W nebo Ctrl+F4 Zavření aktuálně otevřené záložky (nelze pro záložku Attributes)
Ctrl+L Seznam aktuálně otevřených záložek
Ctrl+0 Přepnutí do stromu otevřených oken
Ctrl+Alt+0 Zobrazení/schování stromu otevřených oken po levé straně obrazovky

Dojde-li ke změně v právě otevřené metabázi vlivem činnosti jiného modulu, bude při aktivaci okna původního modulu metabáze automaticky přenačtena. Je-li však stále aktivní původní modul (např. modul LM Workspace při paralelním výpočtu úlohy na pozadí v modulu LM ProcPooler), je třeba metabázi zaktualizovat ručně pomocí klávesové zkratky Ctrl+R.

Ovládání myší

Ke stisku tlačítek, přepínání mezi záložkami a k otevírání položek menu stačí jedno kliknutí. Pro otevření nové záložky pro položku v seznamu nebo ve stromě otevřených záložek vlevo je třeba dvojité kliknutí. Záložku lze zavřít jednoduchým kliknutím na červený křížek vpravo od jejího názvu nebo jednoduchým kliknutím prostředním tlačítkem (kolečkem) myši kamkoliv na titulek záložky. Ve stromu otevřených záložek vyvoláme kontextové menu pravým tlačítkem myši.

Uživatelská nastavení

Uživatelská nastavení nalezneme v menu File.

Velikost písma

První dialogové okno Font Options se týká nastavení velikosti písma uživatelského rozhraní. Doporučené hodnoty jsou od 90 % do 180 %. Při nastavení příliš velkého písma se záložky a dialogová okna nemusí vejít na obrazovku.

Typ písma nelze v současné době měnit.

Výpočet na gridu

V dialogovém okně PCGrid Options se nastavují parametry pro spouštění výpočtu úloha na distribuovaném počítačovém gridu.

Nastavení mapových funkcí

Ve dialogovém oknu Geodata Options se nastavují parametry pro zobrazování geografických dat. Blíže viz Práce s geografickými daty.

Ostatní nastavení

Zbylá nastavení se realizují v dialogovém okně Miscellaneus Options.

Při práci na operačním systému (resp. databázovém serveru) s nastaveným americkým jazykovým prostředím může být potřeba změnit formát datumů.

Volba jazyka v rámečku Language for auto-created names ovlivňuje jazyk použitý pro názvy automaticky vytvářených kategorií (pro ekvifrekvenční interval intervaly, pro hodnoty odvozené ze sloupce Datum/čas a pro kategorii Others).

Dále je možné určit den, který považujeme za první den týdne (obvykle pondělí, ale např. v USA je to neděle).

Změnit je možné přednastavenou hodnotu maximálního počtu generovaných hypotéz, než dojde k přerušení generování. Nedoporučujeme nastavovat příliš vysoké číslo, protože výpočet může být hodně zpomalován ukládáním velkého množství hypotéz do databáze. Zároveň by velký počet nalezených hypotéz stejně nemohl být v rozumném čase prohlédnut a interpretován.

Počet najednou běžících dílčích výpočtů (např. při použití modulu LMProcPooler) by měl být o něco nižší, než je počet dostupných procesorových jader.

Konečně je možné vypnout zvukové signalizace (zejména dokončení výpočtu úlohy) a automatické zjišťování existence nové verze.

lmbase/lmworkspace.txt · Poslední úprava: 2015/10/09 21:14 (upraveno mimo DokuWiki)