Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmdemo:start

Ukázkové postupy

Pro lepší seznámení se systémem LISp-Miner byly připraveny následující ukázkové postupy.

Úvodní přehledová ukázka na datech Hotel

Ukázka Hotel prochází celý proces DZD od získání a načtení dat, seznámení s nimi a jejich předzpracování až po zadání analytických úloh a interpretaci výsledků.

Praktická ukázka: Demo Hotel: Úvodní přehledový postup analýzy

Využití bohaté syntaxe generovaných vztahů

FIXME

Práce s doménovou znalostí

FIXME

Sloupec založený na výsledcích úlohy

FIXME

Vytvoření umělých dat modulem LM ReverseMiner

Ukázkový postup generování dat Hotel popisuje celý postup vytvoření umělých dat o pobytech hostů ve fiktivním hotelu, která jsou následně používána jako Data Hotel ve výkladu na těchto stránkách.

Praktická ukázka: Vytvoření umělých dat Hotel

lmdemo/start.txt · Poslední úprava: 2015/10/04 12:52 (upraveno mimo DokuWiki)