Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mmc:settings

Detail zadání úlohy pro MCluster-Miner

Záložka s detaily zadání úlohy obsahuje jak ovládací prvky specifické pro proceduru MCluster-Miner, tak ovládací prvky společné pro všechny typy úloh.

Ukázku záložky vidíme na obrázku. Záložka obsahuje tyto ovládací prvky:

Seznam atributů pro shlukování

V seznamu ATTRIBUTES FOR CLUSTERING uvádíme všechny atributy, jejichž hodnoty mohou určovat rozdělení objektů do shluků. Z uvedeného seznamu atributů budou postupně vybírány všechny možné kombinace atributů v rámci zadaného minimálního a maximálního počtu.

Více viz: Seznam atributů pro shlukování

Kritéria pro shlukování

Parametry v rámečku CRITERIONS ovlivňují způsob shlukování a upravují chování zvoleného algoritmu.

Více viz: Kritéria pro shlukování

Cílový počet shluků

Požadovaný počet shluků, které se má MCluster-Miner pokusit vytvořit, můžeme zadat jako jedno číslo nebo jako interval. Jedno číslo se zadává zadáním stejné hodnoty pro minimum i pro maximum.

Více viz: Cílový počet shluků a cílová třída

Omezení na podmnožinu záznamů

Jako u všech ostatních typů analytických procedur, můžeme omezit analýzu pouze na podmnožinu záznamů. Zadání generovaných variant podmínek pro podmnožiny záznamů datové matice vidíme v seznamu v pravém dolním rohu záložky. Při zadávání variant podmínek můžeme využít všechny možnosti zadávání množiny relevantních cedentů.

V případě MCluster-Miner bude patrně nejčastější použití podmínky vymezení přesné podmnožiny záznamů, na které se má shluková analýza provést – např. pouze pro muže, pouze za rok 2015 atp. V tom případě použijeme zadání pevných délek dílčích cedentů a při zadávání literálů koeficienty typu One category.

Další parametry úlohy

Kromě obecného parametru omezujícího celkový počet generovaných hypotéz (v tomto případě variant shlukování), je součástí parametrů MCluster-Miner úlohy i omezení celkového počtu vytvořených shluků.

Parametr RandSeed Init number souvisí se způsobem implementace algoritmu k-Means a nutnosti použít generátor pseudonáhodných čísel – viz výpočet úlohy. Běžný uživatel jej patrně nebude muset měnit.


Související témata:

Kontrola zadání úlohy
Výpočet úlohy
Prohlížení výsledků
MCluster-Miner

mmc/settings.txt · Poslední úprava: 2015/08/28 21:11 (upraveno mimo DokuWiki)