Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wiki:napoveda

Nápověda k tvorbě stránek

Stránky nápovědy jsou vytvářeny v systému DokuWiki. K dispozici je podrobný manuál.

Při editaci textů je třeba dodržovat syntaxi. Pro vyzkoušení nepoužívejte existující stránky, ale pískoviště.

Konvence

Wiki-stránka

Název wiki-stránky musí být jednoznačný, srozumitelný a nejlépe jednoslovný. Neměl by obsahovat znaky s diakritikou. Z prostředí TeXu je mu nejblíže label.

Základními typy stránek jsou:

  • „rozcestník“ obsahující souhrn odkazů na věcná témata,
  • „heslo“ popisující jeden koncept.

Udržovat rozumnou délku jednotlivých stránek.

Písmo

Názvy prvků uživatelského rozhraní (záložky, menu, tlačítka…) a klávesové zkratky se píší jako monospace. Je-li v souvislém textu název sloupce nebo atributu, zvýrazňujeme ho tučně. Pro odlišení odborných termínů se může použít skloněné písmo.

Literály zapisovat tučně s koeficientem (obsahem závorky) tučně a skloněně – např. HStat(Slovensko).

Obrázky

Obrázky obrazovek ukládat ve formátu PNG. Jde-li o sejmuté obrazovky, tak používat volbu direct (přímý odkaz na obrázek).

Velikost obrázků zarovnaných v textu opravovat na 300 bodů. Velikost obrázků samostatně vycentrovaných na stránce opravovat na 800.

Jmenné prostory

Při tvorbě této wiki byla navržena tato základní struktura jmenných prostorů:

Název Popis
:lmbase základy práce se systémem (instalace, ovládání)
:lmexplore seznámení s daty
:lmprepro předzpracování dat
:lmanalysis interaktivní analýza
:lmtask analytické modelování
:mcf Modul CF-Miner
:mft Modul 4ft-Miner
:mkl Modul KL-Miner
:mmc Modul MCluster-Miner
:met Modul ETree-Miner
:lmcl skriptovací jazyk LMCL a modul LM Exec
:mrm generování umělých dat a modul LM ReverseMiner
:lmdata demonstrační data
:lmdemo ukázkové postupy
:wiki interní soubory wiki a pomocné soubory

Každý ze jmenných prostorů má definovanou úvodní stránku start. Do jmenných prostorů lze přidávat podprostory. V tom případě však musí mít také definovanou úvodní stránku start.

FIXME Tady je třeba rozhodnout problém s :lmprepro:attribute (tab x teorie)!

wiki/napoveda.txt · Poslední úprava: 2015/09/18 20:39 (upraveno mimo DokuWiki)