Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mkl:settings

Detail zadání úlohy pro KL-Miner

Záložka s detaily zadání úlohy obsahuje jak ovládací prvky specifické pro proceduru KL-Miner, tak ovládací prvky společné pro všechny typy úloh.

Ukázku záložky vidíme na obrázku. Záložka obsahuje tyto ovládací prvky:

Seznamy atributů pro řádky a sloupce

V seznamu ROW ATTRIBUTES uvádíme všechny atributy, jejichž kategorie se mají postupně použít pro řádky kontingenční tabulky. Podobně v seznamu COLUMN ATTRIBUTES uvádíme všechny atributy, jejichž kategorie se mají postupně použít pro sloupce kontingenční tabulky.

Více viz: Seznam atributů pro řádky a sloupce

Zadání KL-kvantifikátorů

Seznam v rámečku QUANTIFIERS představuje seznam zadaných kritérií zajímavosti kontingenční tabulky – jaká jeho podoba je pro nás aktuálně zajímavá.

Více viz: Zadání KL-kvantifikátorů

Zadání podmínky

Zadání generovaných podmnožin záznamů, na kterých se počítají kontingenční tabulky, je pro proceduru KL-Miner klíčové. Bez zadání podmínky se kontingenční tabulka může spočítat pouze jedna – na celých datech.

Podmínku zadáváme v pravém dolním rohu záložky. Při zadávání variant podmínek můžeme využít všechny možnosti zadávání množiny relevantních cedentů.

Zadání agregační funkce

FIXME

Další parametry úlohy

Kromě obecného parametru omezujícího celkový počet generovaných hypotéz (v tomto případě variant shlukování), je součástí parametrů KL-Miner úlohy i:

  • Include worse extensions of condition … ovlivňujicí vkládání hypotéz s delšími variantami podmínky v případě, že do výsledku byla již vložena kratší varianta (kontrola prostoty)
  • Extensions minimal-length check … ovlivňující, zda se má brát při kontrole prostoty v úvahu zadaná minimální délka cedentu. Při zadání minimální délky větší než 1 totiž kratší varianta podmínky nemusí být do výsledku vložena.

Související témata:

Kontrola zadání úlohy
Výpočet úlohy
Prohlížení výsledků
KL-Miner

mkl/settings.txt · Poslední úprava: 2015/09/09 12:01 (upraveno mimo DokuWiki)