Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


met:start

ETree-Miner

Analytická procedura ETree-Miner je nástroj pro vytváření rozhodovacích a exploračních stromů ve smyslu GUHA-procedury ETree-Miner.

Implementace v systému LISp-Miner byla provedena v souladu s konvencemi pro implementaci analytických procedur.

GUHA-procedura ETree-Miner

Analytická procedura ETree-Miner vychází jak z obecného postupu vytváření rozhodovacích stromů, tak z principu metody GUHA. Výsledkem proto nemusí být pouze jeden rozhodovací strom, ale tzv. explorační strom reprezentující celý les rozhodovacích stromů.

Více viz: GUHA-procedura ETree-Miner

Modul ETree-Miner

Modul ETree-Miner je označení pro soubor funkcí a uživatelského rozhraní systému LISp-Miner sloužících pro zadávání úloh pro GUHA-proceduru ETree-Miner. Označení vychází z původní koncepce, kdy tento soubor funkcí a uživatelského rozhraní byl skutečně vyčleněn jako samostatná aplikace. Přestože následně došlo k integraci všech modulů implementujících GUHA-procedury do modulu LM Workspace, používáme výraz modul pro odlišení implementace od teoretického návrhu stejnojmenné GUHA-procedury (v tomto případě modul ETree-Miner × GUHA-procedura ETree-Miner).

Základy zadávání úloh a prohlížení výsledků jsou shodné jako u ostatních analytických procedur.

Vytvoření úlohy

Novou úlohu pro ETree-Miner vytvoříme podle obecného postupu, při kterém vybereme odpovídající typ úlohy v dialogovém okně s ikonami. Pamatujme také na vhodné pojmenování úlohy. Jsou-li již některé úlohy pro tuto proceduru vytvořeny, je vhodné zvážit klonování a následnou úpravu zkopírovaného zadání.

V obou případech se následně otevře záložka s detaily zadání úlohy. Ta je již uzpůsobena potřebám analytické procedury ETree-Miner a liší se proto od záložek s detaily zadání jiných typů úloh.

Více viz: Záložka s detaily zadání úlohy pro ETree-Miner

Kontrola zadání úlohy

Před vlastním výpočtem je spuštěna kontrola zadání. Výpočet úlohy neproběhne, pokud jsou v zadání úlohy nějaké chyby. První z nalezených chyb se zobrazí v rámečku s informacemi o výpočtu.

Více viz: Kontrola zadání úlohy pro ETree-Miner

Výpočet úlohy

Po zadání úlohy a případné kontrola zadání je potřeba ještě nastavit vhodný způsob testování kvality stromu.

Potom již můžeme spusit výpočet.

Více viz: Zadání způsobu testování kvality stromu
Více viz: Výpočet úlohy pro ETree-Miner

Prohlížení výsledků

Po skončení výpočtu úlohy je možné začít prohlížet výsledky a pokoušet se o jejich interpretaci.

Více viz: Prohlížení výsledků úlohy pro ETree-Miner

Tipy a doporučení

Postupně jsou shromažďovány tipů a doporučení pro práci s modulem ETree-Miner. Ty mohou pomoci zejména při seznamování s modulem a vytvářením rozhodovacích a exploračních stromů obecně.

Více viz: Tipy a doporučení pro ETree-Miner

Praktická ukázka

Pro snazší pochopení práce s modulem byl vytvořen ucelený příklad na shlukovou analýzu využívající možnosti modulu ETree-Miner.

Praktická ukázka: Demo Hotel: Klasifikace dílčích hodnocení dotazníkového šetření


Související témata:

Modelování a analytické procedury

met/start.txt · Poslední úprava: 2015/09/15 20:46 (upraveno mimo DokuWiki)