Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmtask:clone

Klonování úlohy

Stejně jako u atributů, můžeme nechat vytvořit i identickou kopii zadání úlohy. Snadno tak můžeme (drobně) měnit existující zadání úlohy, aniž bychom museli celou úlohu nastavovat od začátku.

Vytvoření klonu

Klon úlohy vytvoříme pomocí tlačítka Clone na záložce Tasks Overview, nebo přímo na záložce s detailem zadání úloh.

Po odsouhlasení (nebo úpravě) názvu nové úlohy se otevře další záložka s detailem zadání této nové úloh. V ní provedeme požadované změny.

Záložka detailem zadání původní úlohy přitom zůstane také otevřena, takže mezi oběma záložkami můžeme snadno přepínat.

Přednastavení názvu klonované úlohy

Při klonování se automaticky přednastaví název nově vznikající úlohy ve tvaru <název_původní_úlohy> <index>, kde <index> je číslo vždy o jedna vyšší. Ponecháme-li název v tomto tvaru, budou se úlohy reprezentující jednotlivé kroky řešení analytické otázky řadit pod sebe v seznamu úloh na záložce Tasks Overview. Založíme-li pro každou analytickou otázku samostatnou skupinu úloh, budeme mít všechny úlohy přehledně seskupené.

Klonování jako záznam postupu analýzy

Důrazně doporučujeme postupovat při analýze tak, že před každou změnou zadání úlohy vytvoříme nejprve její klon, a teprve v něm změnu provedeme. Výsledkem bude kompletní záznam postupu řešení analytické otázky, kdy pro každý krok máme uchované jak detailní zadání úlohy, tak i pro něj nalezené výsledky. Kdykoliv se tak můžeme vrátit do libovolného kroku a pokračovat v analýze jiným směrem.


Související témata:

Vhodné pojmenování úlohy
Záložka s detaily úlohy
Vytvoření nové úlohy
Seznam úloh

lmtask/clone.txt · Poslední úprava: 2015/08/15 15:34 (upraveno mimo DokuWiki)