Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmprepro:datamatrix

Datová matice

Transformací hodnot ze sloupců databázové tabulky (zejména jejich diskretizací a kategorizací) vznikne datová matice. Ta představuje výsledek fáze Předzpracování dat.

Datovou matici s předzpracovanými hodnotami můžeme zobrazit tlačítkem Show Matrix na záložce Attributes. Zobrazí se matice obsahující ve sloupcích všechny nadefinované atributy (pohledy na data) a v řádcích je vždy kategorie, do které patří hodnota na daném řádku a v přísluném sloupci původní databázové tabulky analyzovaných dat.

Výčet atributů, které se mají zobrazovat, definujeme po stisku tlačítka Attributes. Pomocí tlačítka Filter můžeme omezit počet zobrazených záznamů. Podmínka filtru se zadává pomocí výběru kategorií.

Export datové matice

Datovou matici můžeme vyexportovat pomocí tlačítka Export do schránky systému MS Windows nebo do textového souboru.

Zrychlený postup exportu datové matice s vybranými sloupci je také možný bez otevření záložky pomocí položky Discretized Data Export v menu Preprocessing.

lmprepro/datamatrix.txt · Poslední úprava: 2015/07/11 16:21 (upraveno mimo DokuWiki)