Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmtask:task

Analytická úloha

Analyticka úloha v systému LISp-Miner je tvořena zadáním pro jednu z implementovaných analytických procedur a případně i nalezenými výsledky, kterým říkáme hypotézy.

Detaily zadání úlohy

Veškeré informace o zadání analytické úlohy nalezneme na záložce Tasks Settings.

Ve stromu otevřených záložek se vytvoří větev pojmenovaná podle názvu úlohy a do ní budou vkládány názvy všech otevřených záložek pro tuto úlohu. Záložka se zadáním úlohy je uvedena jako Task Settings. Do stejné větve bude později přidána například záložka s výsledky úlohy nebo i záložky s detailními informacemi o jednotlivých hypotézách.

Více viz: Záložka s detaily zadání úlohy

Vytvoření a klonování úlohy

Podobně jako u atributů můžeme novou úlohu buď zadávat zcela od nuly, nebo můžeme použít dříve vytvořené zadání, udělat jeho klon a v něm provést úpravy.

Více viz: Vytvoření nové úlohy
Více viz: Klonování úlohy

Vhodné pojmenování úlohy

Množství zadaných úloh bude postupně narůstat, a proto je žádoucí od začátku úlohy vhodně pojmenovávat a rozdělovat do předem vytvořených skupin.

Z názvu úlohy by měly být patrné jak použité atributy (resp. celé skupiny atributů), tak i kvantifikátory. Uživatel by si měl zavést nějaké konvence týkající se jejich pořadí uvedení v názvu, aby podobné úlohy byly řazeny blízko sebe v abecedně setříděných seznamech.

Při klonování úlohy doporučujeme ponechat automaticky přednastavený index, aby se za sebe řadily jednotlivé verze zadání.

Kontrola zadání úlohy

Kontrola zadání úlohy pomáhá v odhalení případných chyb nebo nevhodných nastavení v zadání ještě před před spuštěním výpočtu úlohy. Zejména při prvních pokusech se zadáváním úloh v systému LISp-Miner je vhodné před spuštěním úlohy kontrolu provést tlačítkem Validate.

Více viz: Kontrola zadání úlohy

Výpočet úlohy

Po zadání úlohy a případné kontrole zadání můžeme spusit výpočet. Doba výpočtu závisí na velikosti dat, ale zejména na složitosti zadání úlohy a použitých typech koeficientů.

Více viz: Výpočet úlohy

Prohlížení výsledků úlohy

Po skončení výpočtu úlohy je konečně možné začít prohlížet výsledky a pokoušet se o jejich interpretaci.

Více viz: Výsledky jedné úlohy


Související odkazy:

Analytické modelování
Souhrnné výsledky všech úloh

lmtask/task.txt · Poslední úprava: 2015/08/15 15:36 (upraveno mimo DokuWiki)