Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmbase:start

Základy ovládání

Po instalaci LISp-Mineru doporučujeme pro prvotní seznámení použít demonstrační data a ukázkové postupy.

Práce se systémem

Systém LISp-Miner je implementován prostřednictvím několika modulů. Běžnému uživateli stačí se seznámit s modulem LM Workspace, který integruje funkce pro všechny fáze dobývání znalostí z databází i implementované analytické procedury.

Dvojice data+metabáze

Práce se systémem je založen na koncepci nazývané jako dvojice analyzovaná data+metabáze. Ke každým analyzovaným datům musí být vytvořena další databáze, do které se ukládají veškeré uživatelem zadané definice pro analýzu – např. způsob předzpracování dat, zadání úloh i samotné výsledky. Tu nazýváme metabáze.

Bude-li vytvořena základním postupem, bude uložena jako soubor MDB systému MS Access a jeho název bude končit .LMMB.MDB. Obvykle jej nalezneme ve stejné složce jako analyzovaná data. Při přenosu analýz mezi počítači je poprvé třeba zkopírovat jak samotná data, tak i metabázi. Později stačí přenášet pouze metabázi.

Metabáze však může být vytvořena jako relační databáze v jakémkoliv databázovém systému (který podporuje přístup před ODBC). Pro snadné vytvoření metabáze je možné si nechat vygenerovat SQL skript.

Obecné konvence ovládání

Při ovládání lze používat standardní konvence pro ovládání aplikací v systému MS Windows. Moduly umožňují ovládání jak klávesnicí, tak myší. Pro rychlou práci pomocí klávesnice jsou k dispozici klávesové zkratky. Jde jak o specifické zkratky Alt+podtržené písmeno v názvu ovládacího prvku (tlačítko, menu…), tak o obecné klávesové zkratky v modulu LM Workspace.

Seznamy položek

Dialogové okno s detailní informací k položce seznamu je možné vyvolat klávesou Enter nebo dvojitým kliknutím myší na tuto položku.

Buď pravým tlačítkem myši, nebo systémovou klávesou vyvoláme kontextové menu pro právě nastavenou položku v seznamu. Základní operace jsou:

  • Basic parameters edit (alternativní klávesová zkratka F2) … vyvolání dialogového okna pro změnu základních parametrů.
  • Delete item (alternativní klávesová zkratka Del) … vymázání právě označené položky.

V abecedně setříděných seznamech je možné rychle vyhledat požadovanou položku postupným zadáváním počátečních písmen jejího názvu.

U výběrových seznamů (přesun položek mezi dvěma seznamy) je přesun možné také realizovat šipkovými klávesami nebo dvojitým kliknutím myší na požadovanou položku.

Typické ovládací prvky

Pro zobrazení záložky s detailem aktuálně nastavené položky v nějakém seznamu se používá tlačítko s názvem začínajícím na Show…, např. Show Matrix nebo Show Task. Pro zobrazení dialogového okna s detailem položky pak tlačítko Detail. Přidávání dalších položek vyvoláme tlačítkem Add, jejich odstranění pak tlačítkem Del. Pro vytvoření přesné kopie aktuálně nastavené položky se používá tlačítko Clone.

Ve většině dialogových oken s detaily položky je možné zadat její název do editačního pole označeného Name a upřesňující (jednořádkový) komentář do políčka Comment. Delší, víceřádkový komentář se zadává do editačního pole pojmenovaného Description. Minimální přípustné délky se zadávají do políčka Min Len, maximální pak do políčka Max Len.

Modul LM Workspace

Modul LM Workspace je základní modul systému integrující všechny běžné funkce a všechny implementované analytické procedury. Modul nalezneme v základní složce systému LISp-Miner pod názvem LMWorkspace.exe.

Základnímu přehledu modulu je věnována zvláštní stránka. Jeho funkce jsou pak detailně popisovány při výkladu nástrojů pro jednotlivé fáze procesu DZD.

Záznam historie práce

Při práci se systémem je většina operací logována (ať již byly vyvolány uživatelem, nebo spuštěny automaticky). Záznam operací se ukládá do metabáze pro každou dvojici data+metabáze.

Záznam činnosti se zobrazuje na záložce Activity log, kterou vyvoláme v modulu LM Workspace buď z menu Window/Activity Log Tab, nebo z kontextového menu na položce Workspace ve stromu otevřených záložek.

Pro každou operaci je uveden okamžik jejího vyvolání; obecná skupina, do které operace patří; textový popis operace; modul, ve kterém byla vyvolána; a úroveň podrobnosti, do které operace patří. Na nejnižší úrovni podrobnosti jsou operace s uživatelským rozhraním (otevření/zavření záložky, přepnutí záložky…), které se v seznamu zobrazí až po zaškrtnutí volby Include UI activity dole pod seznamem.

Export historie práce

Každý uživatel může pomoci dalšímu rozvoji systému LISp-Miner, pokud záznam operací vyexportuje a předá (nejlépe zašle emailem). Pro export slouží tlačítko Export a po jeho stisknutí se objeví dialogové okno pro zadání upřesňujících informací o seznamu aktivit – zejména, jakých dat se analýza týkala.


Související témata:

Instalace systému
Modul LM Workspace
Demonstrační data
Ukázkové postypy

lmbase/start.txt · Poslední úprava: 2015/12/20 17:38 (upraveno mimo DokuWiki)