Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmdemo:hotel2015:attributes

Demo Hotel: Vytvoření atributů a jejich kategorií

Atributy přidáváme na záložce Attributes. Vytváření atributů patří do fáze Předzpracování dat.

Práci si ušetříme, když před vytvářením atributů nejprve vytvoříme skupiny. Jsou-li již skupiny vytvořeny, vybereme nejprve skupinu ve stromu skupin vlevo na záložce Attributes, a potom se právě přidávaný atribut (nebo atributy) automaticky do této skupiny vloží.

Atributy lze vytvářet i bez připravených skupin – všechny se vloží do základní skupiny Root group of attributes. Přidáme-li skupiny později, musíme do nich atributy rozřadit.

Vytvoření atributů podle skupin

Vytvoření vhodných atributů s vhodným způsobem kategorizace je jeden z nejdůležitějších kroků celé analýzy. Přitom je poměrně pracný, vyžaduje důkladné přemýšlení a stále mít na paměti cíle analýzy. Zároveň jde svým způsobem o „umění“. S přibývajícími zkušenostmi je datový analytik schopen připravit více a více atributů již ve fázi Předzpracování dat, ale většinou se existence vhodné způsobu předzpracování ukáže až při zadávání úloh a prohlížení výsledků (resp. po zjištění, že nám nic nevyšlo).

Při pojmenování atributů jsou vyžívány konvence, které jednoznačně popisují použítý způsob vytvoření kategorií. Pokud budeme chtít ověřit správnost provedených kroků, zkontrolujeme nastavení českého jazyka v uživatelských nastaveních.

Následují odkazy na stránky věnující se vytvoření atributů a jejich kategorií podle předem vytvořených skupin. Smyslem je i poukázat na různé možnosti automatického a ručního výtváření kategorií v systému LISp-Miner. Proto nemusí být všechny připravené atributy použity v navazujících analýzách.

Pozor! Před zadáváním atributů zkontrolujeme, že máme nastavenou datovou matici HotelPlusExterni, nikoliv s některou z původních tabulek.

Atributy ve skupině Host
Atributy ve skupině Host/Bydliště
Atributy ve skupině Pobyt
Atributy ve skupině Pobyt/Začátek
Atributy ve skupině Pobyt/Cena
Atributy ve skupině Směnárna
Atributy ve skupině Meteo
Atributy ve skupině Dotazník

Ověření obsahu metabáze

Správnost provedených kroků zkontrolujeme pomocí tlačítka Ctrl+F9 a výběrem správné položky ze seznamu šablon pro ověření obsahu metabáze:

MBCV: Demo Hotel 02 Data Prepro 03 Atributy a kategorie (Hotel.MBVC.zip)


Související témata:

Demo Hotel: Interaktivní analýza
Demo Hotel: Vytvoření skupin atributů
Demo Hotel: Úvodní přehledový postup analýzy
Předzpracování dat

lmdemo/hotel2015/attributes.txt · Poslední úprava: 2015/09/20 12:08 (upraveno mimo DokuWiki)