Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmdemo:hotel2015:attributes:pobytzacatek

Demo Hotel: Atributy ve skupině Pobyt/Začátek

Hodnoty ve sloupci PPobytOd jsou datového typu Datum/čas s tím, že část čas není vyplněna. S datumem jako celkem se obtížně pracuje, proto přímo nad tímto sloupcem obvykle atribut nevytváříme. Místo toho použijeme některou z odvozených hodnot, které jsou pro takovéto sloupce systémem LISp-Miner automaticky vytvořeny.

Před vlastním vytvářením atributů nezapomeneme vybrat skupinu Pobyt/Začátek.

PRok, PMesic

Začneme nejjednoduššími hodnotami a vytvoříme atributy nad odvozenými sloupci PPobytOd.Year, PPobytOd.Month. Aby nebyl jejich název příliš dlouhý, tak je pojmenujeme PRok a PMesic.

Nejprve vytvoříme atribut PRok, který bude absahovat kategorie pro jednotlivé roky (v našem případě pouze 2012 a 2013). V dialogovém okně pro automatické vytváření kategorií tedy ponecháme přednastavenou volbu Each value – one category.

Úplně stejně vytvoříme i atribut PMesic. Všimněme si však, že LISp-Miner rozpoznal, že jde o hodnoty reprezentují měsíce, a proto změnil názvy kategorií na názvy měsíců. Podle uživatelského nastavení v dialogovém okně Miscellaneus Settings se použije buď angličtina, nebo čeština.

PDen_edc3

Při vytváření atributu nad sloupcem PPobytOd.Day můžeme buď opět nechat vytvořit kategorii pro každý den v měsíce, nebo si uvědomit, že patrně nebude nutné rozlišovat každý jednotlivý den.

Stačit by mohlo rozdělení měsíce na tři dekády a vytvoření odpovídajících intervalů. Atribut tedy nazveme PDen_edc3 (viz konvence pro pojmenovávání atributů) a v dialogovém okně pro automatické vytváření kategorií použijeme volbu Equidistant intervals.

Počáteční a koncovou hodnotu můžeme nechat přednastavenou. Tentokrát však nezadáme délku intervalu, ale jejich požadovaný počet 3 do políčka Count. Vznikne atribut se třemi ekvidistantními intervaly.

PDenTydne

Atribut PDenTydne vytvoříme nad sloupcem PPobytOd.DayOfWeek a necháme vytvořit kategorie pro každou z hodnot.

Opět si všimněme, že LISp-Miner nahradil čísla názvy dnů (v jazyce dle uživatelského nastavení v dialogovém okně Miscellaneus Settings).

PVikend_b

Klonem atributu PDenTydne vytvoříme binární atribut PVikend_b.

Pozor! Po změně názvu atributu je třeba zkontrolovat i alternativní název, který se má používat při interpretaci.

Než spojíme některé kategorie, tak se musíme zamyslet. Co znamená v doméně Hotel označení pobytu jako víkendový? Jsou to pobyty, které začínají v pátek nebo v sobotu! Proto pomocí tlačítka Join spojíme v jednu kategorie PoČt plus Ne a do druhé spojíme a So.

Pomocí Batch rename pak první skupinu přejmenujeme na ne a druhou na ano.

PSezona_b

Konečně vytvoříme i binární atribut PSezona_b pro odlišení pobytů v sezóně a mimo sezónu.

Způsob vytvoření atributu závisí na tom, jestli jsme dříve přidali výpočet odvozeného sloupce PSezona. V tom případě je přidání atributu PSezona_b velmi jednoduché – využijeme odvozený sloupec a necháme vytvořit kategorie výčtem pro obě hodnoty (ne a ano).

Nemáme-li z dřívějška připravený odvozený sloupec, založíme atribut PSezona_b nad sloupcem PPobytOd.Month (případně uděláme klon atributu PMěsíc). V seznamu kategorií představujícím jednotlivé měsíce spojíme kategorie představující měsíce mimo sezónu do ne a kategorie představující měsíce v sezóně do ano.


Související témata:

Demo Hotel: Vytvoření atributů ve skupině Pobyt/Cena
Demo Hotel: Vytvoření atributů a jejich kategorií
Atribut a jeho kategorie

lmdemo/hotel2015/attributes/pobytzacatek.txt · Poslední úprava: 2015/09/20 21:47 (upraveno mimo DokuWiki)