Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmbase:mbcv

Ověření obsahu metabáze

Zejména pro účely výuky byla do systému LISp-Miner implementována funkce pro ověření uživatelem správně zadaných definic pro analýzu – zejména způsobu načtení dat, způsobu jejich předzpracování a zadání úloh.

Ověřování kontroluje shodu metabáze s nějakou dříve připravenou ověřovací šablonou.

Ověřování postupuje podle fází DZD od činností pro seznámení s daty (zejména jejich načtení do systému), přes předzpracování dat (vytvoření stromu skupin a do nich patřících atributů), až po zadání úloh a získané výsledky. V každé fázi jsou vypisovány závažné chyby a méně závažná varování vyplývající z nesouladu mezi aktuálním a očekávaným stavem metabáze.

Příkladem použití jsou ověřovací šablony připravené pro jednotlivé kroky komplexní ukázky Demo Hotel: Úvodní přehledový postup analýzy.

Dialogové okno pro ověření obsahu metabáze

Dialogové okno pro ověření obsahu metabáze vyvoláme buď z menu File/Metabase content verification, nebo pohodlněji pomocí klávesové zkratky Ctrl+F9. Klávesová zkratka navíc funguje kdekoliv v modulu LM Workspace.

Na obrázku vidíme seznam ověřovacích šablon pro Demo Hotel: Úvodní přehledový postup analýzy. Pro již spuštěná ověřování vidíme i počet nalezených chyb a varování.

Zpráva o ověření obsahu metabáze

Po výběru jedné z šablon (podle kroku, ve kterém se právě nacházíme) a stisknutí tlačítka Verify se spustí ověřování, jehož výsledkem je textová zpráva.

Pro každou z fází je uveden počet nalezených chyb a varování. Na závěr zprávy je pak celkový součet. Celkový počet chyb a varování je pro rychlé a snadné zjištění zobrazen i v titulku dialogového okna zprávy.

Cílem je dosáhnout nulového celkového počtu chyb i varování.

Tipy a doporučení

Automatické ověření obsahu metabáze je poměrně obtížná úloha. Proto může být v některých případech správné zadání označeno za chybné, nebo vydáno varování.

Zejména je třeba nezpanikařit, když se po prvním spuštění ověření podle nějaké šablony objeví například 100 chyb. S největší pravděpodobností bude velká část z nich navzájem provázaná a způsobená například špatně nastavenou počáteční levou mezí ekvidistantních intervalů. Pokud je v atributu 50 kategorií, tak máme hned 50 chyb. Jednoduchou opravou počáteční meze a přegenerováním intervalů máme rázem o polovinu chyb méně.

Dále je třeba dát pozor na:

  • Názvy odvozených sloupců, atributů, kategorií, úloh, dílčích cedentů, skupin hypotéz atd. musí být zadány naprosto shodně, jak je uvedeno v postupu. I drobné překlepy znemožní nalezení správného objektu v metabázi a v důsledku bude vypsána chyba. Tolerovány jsou rozdíly ve velkých/malých písmenech a psaní s diakritikou a bez diakritiky.
  • Pro přesné zadávání názvů doporučujeme používat copy+paste. Při kopírování názvů je však třeba dát pozor, že za názvem (např. sloupce) nevkládáme ještě i mezeru. V takovém případě se v ověřovací zprávě objeví varování.
  • Zápis výrazu pro výpočet odvozených sloupců je kontrolován pouze na shodu dvou textových řetězců. Proto bude jako chybné vyhodnoceno například prohození pořadí činitelů při násobení. V takovém případě je třeba zadaný výraz upravit, i když matematicky byl zadán správně.
  • Při automatickém kategorií generování je třeba mít nastaven správný jazyk.
lmbase/mbcv.txt · Poslední úprava: 2015/12/20 17:17 (upraveno mimo DokuWiki)