Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmdemo:hotel2015:attributes:meteo

Demo Hotel: Atributy ve skupině Meteo

MObloha

Ve skupině Meteo přidáme nejprve atribut MObloha s kategoriemi pro každou z hodnot sloupce MOblohaslunečno, zataženo a srážky.

Teplota

Následně vytvoříme dva atributy nad sloupcem MTeplota.

MTeplota_ed5

První bude MTeplota_ed5 a jak název napovídá, půjde o ekvidistantní intervaly o délce 5.

Zároveň budeme chtít, aby se při interpretaci výsledků dobře hovořilo o teplotách „okolo -15, -10, -5, okolo nuly, +5, +10…“. Proto po výběru správné volby automatického vytváření kategorií a nastavení délky intervalů ještě opravíme počáteční hodnotu ekvidistantních intervalů na -17,5.

MTeplota_exp

Druhý atribut MTeplota_exp bude mít expertně nastavené kategorie takto:

  • extrémní mrazy: interval (-inf;-10>
  • zima: interval (-10;5)
  • neutrální: interval <5;15)
  • teplo: interval <15;30)
  • extrémní vedro: interval <30;+inf)

Nejsnazší je asi použít funkci hromadného přidání kategorií. Stiskneme tlačítko Batch add (nebo vybereme položku menu Preprocessing/Batch add of categories) a do editačního pole vypíšíme intervaly a jejich meze:

Následně kategorie hromadně přejmenujeme na výše uvedené názvy.

Ruční editace kategorií

Alternativně můžeme buď kategorie zadat ručně, nebo si nechat automaticky vytvořit ekvidistantní intervaly o délce 5 s počátkem na -15 a následně je vhodně ručně pospojujeme a přejmenujeme.

Na obrázku vidíme kategorie pro atribut MTeplota_exp vygenerované jako ekvidistantní intervaly a postupně přejmenovávané a opravované meze podle údajů výše.

Místo spojování intervalů můžeme také opravit meze v prvním „volném“ intervalu. Například, pro vytvoření intervalu <-10;+5) použijeme automaticky vygenerovaný interval <-10;-5). V něm opravíme horní mez na +5. Automaticky se opraví název kategorie a zároveň se také automaticky smažou kategorie pro intervaly <-5;0) a <0;5) (aby bylo zaručeno, že jsou kategorie disjunktní) a my můžeme pokračovat v definici intervalu <5;15).


Související témata:

Demo Hotel: Vytvoření atributů ve skupině Dotazník
Demo Hotel: Vytvoření atributů a jejich kategorií
Atribut a jeho kategorie

lmdemo/hotel2015/attributes/meteo.txt · Poslední úprava: 2015/09/20 12:56 (upraveno mimo DokuWiki)