Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmdemo:hotel2015:attributes:pobyt

Demo Hotel: Atributy ve skupině Pobyt

POsob, PTypPobytu, PTurnus, PPresSobotniNoc

V rámci skupiny Pobyt nejprve vytvoříme jednoduché atributy POsob (počet osob) a PTypPobytu (typ pobytu). Použijeme automatické vytváření kategorií a volbu Each value – one category. Podobně přidáme binární atributy pro odvozené sloupce PTurnus a PPresSobotniNoc.

Práci si můžeme ušetřit tím, že po stisku tlačítka Add attribute vybereme v seznamu sloupců najednou všechny odpovídající sloupce (pomocí klávesy Ctrl) a stiskneme tlačítko Create Attribute. Další postup už známe, pouze potvrdíme, že jednou zadané vytváření kategorií jako výčet platí pro všechny atributy.

PNoci_exp

Ve sloupci PNoci (počet nocí) je celkem 28 různých hodnot. To je patrně příliš mnoho pro vytvoření kategorií pro každou z nich. Zároveň si vzpomeneme na doménové znalosti, ve kterých se zmiňují turnusové a víkendové pobyty a služební cesty na jednu noc, či naopak na 28 nocí.

Proto vytvoříme nejprve atribut PNoci_exp s kategoriemi 1 (jednodenní pobyty), 2 (dvoudenní, obvykle víkendové), 7-14-21 (turnusové), 28 (dlouhodobé služební) a se speciální kategorií „ostatní“ obsahující zbylé možné hodnoty ve sloupci PNoci.

Asi nejsnazší je vytvořit kategorie automaticky volbou Each value – one category a následně pomocí tlačítka Join kategorie pospojovat. Kategorii ostatní posuneme na poslední místo.

Alternativně můžeme vytvořit kategorie ručně.

Poznámka: Pozorný čtenář si všiml, že ve výčtu hodnot počtu nocí nejsou úplně všechny hodnoty z intervalu 128. Kdybychom chtěli předzpracování dat používat i při opakovaných analýzách, mohlo by se stát, že by se nově objevil i jiný počet a ten by nebyl zahrnut do kategorie ostatní. V takovém případě by bylo vhodné přidat do ostatní i zbylé hodnoty (pomocí tlačítka New v dialogovém okně pro zadání výčtu hodnot v kategorii).

Na závěr definice atributu se ještě musíme zamyslet nad pořadím kategorií. Je možné označit atribut za ordinální? Po vytvoření kategorie ostatní už nikoliv. Proto v základních parametrech atributu opravíme volbu NOC type na nominální.

PNoci_enum_m

Dále vytvoříme atribut PNoci_enum_m s kategoriemi 1 (jednodenní pobyty), 2 (dvoudenní, obvykle víkendové), <3;6>, 7, <8;13>, 14, <15;20>, 21, <22;27> a 28. Smyslem tohoto atributu je zachovat pořadí v délkách pobytů (aby mohl být označen jako ordinální) a zároveň zajistit, že pokrývá celý interval možných délek pobytů od 1 do 28.

Opět použijeme funkci hromadného přidání kategorií – stiskneme tlačítko Batch add (nebo vybereme položku menu Preprocessing/Batch add of categories) a do editačního pole vypíšeme intervaly a jejich meze, jak je vidět na obrázku:

Alternativně by šlo vytvořit kategorie automaticky volbou Each value – one category a následně pomocí tlačítka Join kategorie pospojovat. Nakonec bychom použili hromadné přejmenování kategorií pro opravu názvu spojených kategorií.

V tomto případě však spojené kategorie zůstanou typu enumeration, a proto neprojde kontrola ověření obsahu metabáze pomocí šablony.

POsobonoci_ef5

Nakonec přidáme ještě atribut pro námi vytvořený odvozený sloupec POsobonoci. Atribut nazveme POsobonoci_ef5 a bude mít pět kategorií vytvořených jako ekvifrekvenční intervaly.


Související témata:

Demo Hotel: Vytvoření atributů ve skupině Pobyt/Začátek
Demo Hotel: Vytvoření atributů a jejich kategorií
Atribut a jeho kategorie

lmdemo/hotel2015/attributes/pobyt.txt · Poslední úprava: 2016/02/15 13:43 (upraveno mimo DokuWiki)