Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mkl:results

Prohlížení výsledků

Záložka s výsledky úlohy se zobrazí automaticky po úspěšném dokončení výpočtu úlohy. Hlavní část záložky zabírá seznam nalezených variant shlukování. Rozvržení informací a ovládacích prvků na záložce je obdobné jako u ostatních typů úloh. Totéž platí pro práci se skupinami hypotéz.

Seznam KL-vztahů

V seznamu jsou uvedeny KL-vztahy, které splňují zadání úlohy a jsou pravdivé v datech.

Vztahy jsou standardně setříděny primárně podle míry zajímavosti vyplývající z prvního zadaného KL-kvantifikátoru. Je-li hodnota míry zajímavosti pro dva vztahy shodná, je jako sekundární kritérium použito třídění podle atributů v řádku a ve sloupci. Jako lexikografické pořadí je bráno pořadí atributu v seznamu atributů v zadání úlohy. Je-li i to shodné, použije se lexikografické třídění cedentů tvořících podmínku.

Tlačítko Detail vyvolá záložku s detaily právě nastaveného vztahu. Funkčnost ostatních tlačítek je stejná bez ohledu na typ úlohy.

Řazení vztahů v seznamu

KL-vztahy v seznamu je možné řadit podle tří kritérií – podle některé z měr zajímavosti, podle atributu použitého v řádku, podle atributu použitého ve sloupci a podle tvaru podmínky.

Tlačítkem Sorting můžeme kritéria měnit, včetně pořadí, ve kterém jsou aplikována.

Detail KL-vztahu

Stiskem tlačítka Detail nebo dvojitým kliknutím myší na řádek v seznamu se objeví záložka s detailem varianty shlukování.

Více viz: Záložka s detailem KL-vztahu

Přidání odvozeného sloupce nad KL-vztahem

Nad každým nalezeným KL-vztahem ve výsledcích úlohy lze vytvořit odvozený sloupec.

V případě procedury KL-Miner bude vytvořený sloupec obsahovat hodnotu 1 pro všechny záznamy, které splňují podmínku KL-vztahu. Pro záznamy, které tuto podmínku nesplňují, bude v odvozeném sloupci hodnota NULL (kvůli kompatibilitě s procedurami 4ft-Miner, MCluster-Miner a ETree-Miner).


Související témata:

Zadání úlohy
Výpočet úlohy
KL-Miner

mkl/results.txt · Poslední úprava: 2015/09/01 16:59 (upraveno mimo DokuWiki)