Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mkl:settings:klquantifierfnc

Statistické KL-kvantifikátory

Umožňují definovat požadavky na podobu rozložení hodnot v kontingenční tabulce pomocí statistických a informačních metrik a koeficientů. Výpočet metriky probíhá vždy na celé kontingenční tabulce.

Míry zajímavosti

Kromě základních statistických koeficientů (jako Kendallův koeficient pořadové korelace τb, Kramerův koeficient V závislosti dvou nominálních proměnných a χ2 test) jsou k dispozici i míry zajímavosti z teorie informace (jako Podmíněná entropie, Informační závislost atp.).

Dialogové okno pro zadání kvantifikátoru

Pro změnu parametrů zadání statistického kvantifikátoru slouží dialogové okno, jehož ukázku vidíme na obrázku:

Dialogové okno vyvoláme pomocí tlačítka Detail v dialogovém okně pro zadávání KL-kvantifikátorů.

Nejprve je nutné vybrat vhodnou míru zajímavosti v rozbalovací nabídce Interest measure type v levém horním rohu. Pod rozbalovací nabídkou se zobrazuje krátké vysvětlení právě zvolené míry zajímavosti. Následně volíme operátor porovnání a prahovou hodnotu v pravé části dialogového okna.

Na obrázku výše je vybrána jako míra zajímavosti Kendallův koeficient pořadové korelace τb a požadujeme, aby jeho hodnota v absolutní hodnotě (viz zaškrtlá volba) byla větší než (nebo rovna) zadané prahové hodnotě ve výši 0,9.


Související témata:

Zadání kvantifikátorů
Zadání úlohy pro KL-Miner
Kontrola zadání úlohy

mkl/settings/klquantifierfnc.txt · Poslední úprava: 2015/09/11 13:54 (upraveno mimo DokuWiki)