Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mkl:settings:klpartialcedent

Zadání dílčí skupiny atributů

Na záložce Task Settings vidíme zadání dílčích skupin atributů jako neodsazené řádky obsahující název dílčí skupiny.

Dílčí skupiny byly zavedeny zejména proto, aby umožnily zachovat členění atributů do skupin i v rámci zadání úlohy. Při výpočtu úlohy se projeví pouze pořadím generování jednotlivých histogramů.

Dialogové okno pro zadání dílčí skupiny atributů

Pro změnu parametrů zadání dílčí skupiny atributů a pro editaci do něj patřících zadání atributů slouží dialogové okno, jehož ukázku vidíme na obrázku:

Dialogové okno vyvoláme buď z dialogového okna zadání seznamu atributů výběrem položky ze seznamu zadání dílčích skupin, nebo přímo na záložce Task Settings dvojitým kliknutím myší na zadání dílčí skupiny v seznamu, či pomocí kontextového menu.

Parametry zadání dílčí skupiny atributů

Základním parametrem dílčí skupiny je její název. Název můžeme změnit pomocí tlačítka Edit.

Seznam zadání atributů

Hlavní část dialogového okna zabírá seznam zadání atributů a tlačítka pro jeho úpravy. Pro každé zadání atributu je uveden název atributu a počet kategorií atributu.

Výběrem položky v seznamu otevřeme dialogové okno pro úpravu zadání atributu.

Tlačítka pod seznamem

  • Add … přidání nového zadání atributu
  • Del … odstranění právě nastaveného zadání atributu. Vybrat a odstranit lze i více zadání atributů najednou.
  • Up a Down … změna pořadí zadání atributů v seznamu. To má vliv jednak na pořadí generování variant shlukování, ale zejména na lexikografické řazení nalezených vztahů ve výsledcích úlohy.

Související témata:

Zadání atributu
Zadání seznamu atributů
Zadání úlohy pro KL-Miner
Kontrola zadání úlohy

mkl/settings/klpartialcedent.txt · Poslední úprava: 2015/09/01 17:04 (upraveno mimo DokuWiki)