Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mkl:settings:klliteral

Zadání atributu pro řádek nebo sloupec

Na záložce Task Settings vidíme zadání pro jednotlivé atributy jako odsazené řádky patřící vždy do některé dílčí skupiny a obsahující název použitého atributu a má-li se atribut automaticky dichotomizovat (binarizovat).

Dialogové okno pro zadání atributu

Ke změně parametrů zadání atributu slouží dialogové okno, jehož ukázku vidíme na obrázku:

Dialogové okno vyvoláme buď z dialogového okna pro zadání dílčí skupiny atributů výběrem položky ze seznamu zadání atributů, nebo přímo na záložce Task Settings dvojitým kliknutím myší na zadání atributu v seznamu, či pomocí kontextového menu.

FIXME Pomocí tlačítka Categories frequency si můžeme pro informaci zobrazit histogram četností kategorií použitého atributu.

Parametry zadání atributu

Jediným parametrem zadání atributu je samotný vybraný atribut.

Přidání nového zadání atributu

Nové zadání atributu přidáme z dialogového okna pro zadání dílčí skupiny atributů pomocí tlačítka Add, nebo přímo na záložce Task Settings pomocí kontextového menu vyvolaného na řádku dílčího cedentu.

Objeví se dialogové okno pro výběr atributu. Můžeme vybrat jeden atribut, nebo i více atributů najednou. Následně se objeví dialogové okno pro zadání atributu, ve kterém nastavíme parametry. Tím je zadání atributu přidáno.

Pokud jsme při výběr atributu vybrali najednou atributů více, jsou přidána zadána pro každý z nich a u všech je použito stejné nastavení parametrů zadání atributu.


Související témata:

Zadání dílčí skupiny atributů
Zadání seznamu atributů
Zadání úlohy pro KL-Miner
Kontrola zadání úlohy

mkl/settings/klliteral.txt · Poslední úprava: 2015/09/01 17:05 (upraveno mimo DokuWiki)