Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mkl:settings:klquantifiersimple

Jednoduché frekvenční KL-kvantifikátory

Umožňují zadat požadavky na součty, průměry, minima a maxima četností kategorií v kontingenční tabulce nebo její části.

Míry zajímavosti

Na výběr jsou čtyři základní výpočty – součet četností, průměr četností, minimální četnost a maximální četnost. Speciálním typem míry zajímavosti je jedna z hodnot (agregační operátor SOME/ANY).

Dialogové okno pro zadání kvantifikátoru

Pro změnu parametrů zadání jednoduchého frekvenčního kvantifikátoru slouží dialogové okno, jehož ukázku vidíme na obrázku:

Dialogové okno vyvoláme pomocí tlačítka Detail v dialogovém okně pro zadávání KL-kvantifikátorů.

Nejprve je nutné vybrat vhodnou míru zajímavosti v rozbalovací nabídce Interest measure type v levém horním rohu. Pod rozbalovací nabídkou se zobrazuje krátké vysvětlení právě zvolené míry zajímavosti.

Následně volíme rozpětí kategorií (Category range), ze kterého se má míra zajímavosti spočítat. Obvykle ponecháme nastavený celou kontingenční tabulku (rozpětí od 0 do 100 % pro řádky i sloupce), ale někdy může být vhodné počítat například součet nebo minimální hodnotu pouze z levého horního kvandrantu kontingenční tabulky. Nebo můžeme chtít kritérium nastavit podle četnosti jednoho konkrétního políčka kontingenčí tabulky – potom je vhodnější přepnout na Absolute category index a dané políčko zadat pomocí čísla řádku a sloupce odpovídajícímu pořadových čísel kategorií v seznamu kategorií atributu.

A konečně zadáváme operátor porovnání a prahovou hodnotu v pravé části dialogového okna. Prahová hodnota může být zadána buď v absolutní hodnotě, nebo relativně – buď vzhledem k počtu záznamů v datové matici; vzhledem k součtu četností v aktuálně testované kontingenční tabulce; nebo ku kategorii s nejvyšší četností v aktuálně testované kontingenční tabulce.

Na obrázku výše je vybrána jako míra zajímavosti součet hodnot spočítaný z četností v celé kontingenční tabulce. Požadujeme, aby takto vypočtený součet byl větší než (nebo roven) zadané prahové hodnotě ve výši 20 v absolutní hodnotě.


Související témata:

Zadání kvantifikátorů
Zadání úlohy pro KL-Miner
Kontrola zadání úlohy

mkl/settings/klquantifiersimple.txt · Poslední úprava: 2015/09/11 14:04 (upraveno mimo DokuWiki)