Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mkl:settings:klquantifier

Zadání KL-kvantifikátorů

KL-kvantifikátory definují kritéria zajímavosti kontingenční tabulky – jaké rozložení hodnot v ní je pro nás aktuálně zajímavé.

Typy KL-kvantifikátorů

Rozlišujeme dva typy KL-kvantifikátorů:

Seznam na záložce Task Settings

Základní přehled KL-kvantifikátorů je na záložce Task Settings uprostřed.

V seznamu QUANTIFIERS uvádíme všechny požadavky, které musí kontingenční tabulka splňovat, aby byla pro nás zajímavá a zobrazila se tedy ve výsledcích úlohy.

Kontextové menu

Buď pravým tlačítkem myši, nebo systémovou klávesou pro kontextové menu vyvoláme kontextové menu pro právě nastavené zadání kvantifikátoru v seznamu. V současné době obsahuje pouze jedinou volbu – vymazání zadání kvantifikátoru.

Dialogové okno pro zadání kvantifikátorů

Pro změnu parametrů zadání kvantifikátorů slouží dialogové okno, jehož ukázku vidíme na obrázku:

Dialogové okno vyvoláme pomocí tlačítka QUANTIFIERS nad seznamem atributů na záložce Task Settings.

Seznam zadání kvantifikátorů

V levé části dialogového okna je seznam zadání kvantifikátorů a tlačítka pro editaci. Výběrem položky v seznamu otevřeme dialogové okno pro úpravu parametrů zadání kvantifikátoru.

Tlačítka pod seznamem

  • Add statistical quantifier … přidání nového zadání kvantifikátoru typu statistický KL-kvantifikátor;
  • Add simple frequencies quantifier … přidání nového zadání kvantifikátoru typu jednoduchý frekvenční KL-kvantifikátor;
  • Del … odstranění právě vybraného zadání. Vybrat a odstranit lze i více zadání kvantifikátorů najednou.
  • Up a Down … zmeně pořadí zadání kvantifikátorů. To může částečně ovlivnit dobu výpočtu úlohy, protože jednotlivá kritéria se na kontingenčí tabulku aplikují v pořadí zadání kvantifikátorů. Dále pořadí ovlivňuje volbu míru zajímavosti, která se zobrazí v seznamu nalezených vztahů ve výsledcích úlohy, a s jí odpovídající způsob řazení vztahů. Volí se taková míra zajímavosti, která odpovídá poslednímu zadání kvantifikátoru v seznamu.

Kopírování zadání dílčích skupin:

  • Copy … všechna právě označená zadání kvantifikátorů zkopíruje do interní schránky modulu LM Workspace;
  • Paste … je následně můžeme vložit do zadání (obvykle jiné) KL-úlohy. Tím si můžeme výrazně ušetřit práci, pokud chceme v některé úloze zadat podobná kritéria zajímavosti.

Barevná tabulka

Na pravé straně dialogového okna se zobrazuje vybarevná kontigenční tabulka symbolizující četnosti kategorií pro právě zvolenou dvojici atributů. Pro aktuálně vybrané zadání kvantifikátoru je navíc žlutě orámována oblast rozpětí kategorií, na které je kritérium kvantifikáru aplikováno.

Barevná tabulka by měla pomoci při zadávání vhodných kritérií na podobu kontingenční tabulky.


Související témata:

Zadání úlohy pro KL-Miner
Kontrola zadání úlohy

mkl/settings/klquantifier.txt · Poslední úprava: 2015/09/11 13:47 (upraveno mimo DokuWiki)