Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mft:validate

Kontrola zadání úlohy pro 4ft-Miner

Kontrolu zadání úlohy vyvoláme tlačítkem Validate a nejprve se provedou obecné kontroly nezávislé na typu úlohy. Je-li součástí zadání úlohy i generování variant podmínek, musí jejich zadání splňovat požadavky na zadání cedentu.

Kromě toho se provádí kontroly specifické pro 4ft-Miner.

Chyby

Nutné požadavky, které musí být splněny před spuštěním výpočtu a které se objevují v sekci „chyby“ validačního protokolu, jsou:

  • V sukcedentu musí být alespoň jedno zadání literálu a minimální délka sukcedentu musí být větší než 0.
  • Je-li nakládání s neúplnou informací nastaveno na jinou volbu, než je Ignoring nebo Deleting, tak v zadání úlohy mohou být použity pouze implikační kvantifikátory.
  • Hodnota prahu (angl. threshold) pro kvantifikátory BASE a CEIL musí být menší nebo rovna počtu řádků datové matice.
  • Statistické 4ft-kvantifikátory mohou mít parametr p zadaný pouze v absolutní hodnotě.
  • Pouze jeden kvantifikátor může mít příznak Primary IM (týká se zadání úloh pro modul LM ReverseMiner).

Varování

Upozornění na možné problémy (nad rámec obecných pro zadání úlohy), které však nebrání ve spuštění výpočtu, jsou:

  • Prahová hodnota pro kvantifikátor BASE by měla být alespoň 15 (po přepočtu na absolutní hodnotu).
  • Prahová hodnota pro kvantifikátor BASE by měla být alespoň 0,05 % počtu řádků datové matice.

Doporučení

V současné době nejsou v proceduře 4ft-Miner implementována žádná doporučení nad rámec obecných, společných pro všechny typy úloh.


Související témata:

Kontrola zadání úlohy
Kontrola zadání cedentu
Záložka s detaily zadání úlohy
Výpočet úlohy

mft/validate.txt · Poslední úprava: 2015/09/01 16:46 (upraveno mimo DokuWiki)