Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mft:settings

Detail zadání úlohy pro 4ft-Miner

Záložka s detaily zadání úlohy obsahuje jak ovládací prvky specifické pro proceduru 4ft-Miner, tak ovládací prvky společné pro všechny typy úloh.

Ukázku záložky vidíme na obrázku. Záložka obsahuje tyto ovládací prvky:

Zadání cedentů

Antecedent, sukcedent a podmínku nazýváme souhrně cedenty.

Každý typ cedentu zadáváme v seznamu pod stejnojmenným tlačítkem. Pro 4ft-Miner úlohy je nutné vždy zadat sukcedent, v naprosté většině případů je nutné zadat i antecedent. Podmínku zadáváme volitelně v případě, že chceme generovat podmíněná asociační pravidla.

Při zadávání cedentů můžeme využít všechny možnosti zadávání množiny relevantních cedentů.

Zadání 4ft-kvantifikátorů

Seznam v rámečku QUANTIFIERS představuje seznam zadaných kritérií zajímavosti rozšířených asociačních pravidel. Kritéria jsou založena na čtyřpolní tabulce, která popisuje vztah dvou booleovských atributů (antecedentu a sukcedentu).

Více viz: Zadání 4ft-kvantifikátorů

Další parametry úlohy

Kromě obecného parametru omezujícího celkový počet generovaných hypotéz (v tomto případě asociačních pravidel), je součástí parametrů 4ft-Miner úlohy i:

FIXME

  • Extensions minimal-length check … ovlivňující, zda se má brát při kontrole prostoty v úvahu zadaná minimální délka cedentu. Při zadání minimální délky větší než 1 totiž kratší varianta cedentu nemusí být do výsledku vložena.

Související témata:

Kontrola zadání úlohy
Výpočet úlohy
Prohlížení výsledků
4ft-Miner

mft/settings.txt · Poslední úprava: 2015/10/02 20:41 (upraveno mimo DokuWiki)