Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mft:settings:ftquantifierbase

4ft-kvantifikátory BASE a CEIL

Umožňují zjednodušené zadávání požadavku na minimální a maximální hodnotu frekvence a ve čtyřpolní tabulce.

Míry zajímavosti

Na výběr jsou pouze dvě míry zajímavosti – BASE (minimální hodnota frekvence a) a Ceiling (maximální hodnota frekvence a).

Dialogové okno pro zadání kvantifikátoru

Pro změnu parametrů zadání jednoduchého frekvenčního kvantifikátoru slouží dialogové okno, jehož ukázku vidíme na obrázku:

Dialogové okno vyvoláme pomocí tlačítka Detail v dialogovém okně pro zadávání 4ft-kvantifikátorů.

Nejprve je nutné vybrat vhodnou míru zajímavosti v rozbalovací nabídce Interest measure type. Pod rozbalovací nabídkou se zobrazuje krátké vysvětlení právě zvolené míry zajímavosti.

Následně zadáváme prahovou hodnotu. Ta může být zadána buď v absolutní hodnotě, nebo relativně (vzhledem k počtu záznamů v datové matici).

Na obrázku výše je vybrána jako míra zajímavosti BASE. Požadujeme, aby frekvence a byla větší než (nebo rovna) zadané prahové hodnotě ve výši 80 v absolutní hodnotě.


Související témata:

Zadání kvantifikátorů
Zadání úlohy pro 4ft-Miner
Kontrola zadání úlohy

mft/settings/ftquantifierbase.txt · Poslední úprava: 2015/09/11 14:09 (upraveno mimo DokuWiki)