Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mft:settings:ftquantifiersimple

Jednoduché frekvenční 4ft-kvantifikátory

Umožňují zadat požadavky na součty, průměry, minima a maxima četností ve čtyřpolní tabulce.

Míry zajímavosti

Na výběr jsou čtyři základní frekvence (a, b, c, d), součty sloupců (k, l), součty řádků (r, s) a dále tři výpočty – součet četností, minimální četnost a maximální četnost v kontengenční tabulce.

Dialogové okno pro zadání kvantifikátoru

Pro změnu parametrů zadání jednoduchého frekvenčního kvantifikátoru slouží dialogové okno, jehož ukázku vidíme na obrázku:

Dialogové okno vyvoláme pomocí tlačítka Detail v dialogovém okně pro zadávání 4ft-kvantifikátorů.

Nejprve je nutné vybrat vhodnou míru zajímavosti v rozbalovací nabídce Interest measure type. Pod rozbalovací nabídkou se zobrazuje krátké vysvětlení právě zvolené míry zajímavosti.

Následně zadáváme operátor porovnání a prahovou hodnotu v pravé části dialogového okna. Prahová hodnota může být zadána buď v absolutní hodnotě, nebo relativně – buď vzhledem k počtu záznamů v datové matici, nebo vzhledem k součtu četností v aktuálně testované čtyřpolní tabulce.

Na obrázku výše je vybrána jako míra zajímavosti frekvence k (součet frekvencí a a c), tedy počet záznamů splňujících sukcedent. Požadujeme, aby takto vypočtený součet byl větší než (nebo roven) zadané prahové hodnotě ve výši 80 % součtu všech frekvencí ve čtyřpolní tabulce.


Související témata:

Zadání kvantifikátorů
Zadání úlohy pro 4ft-Miner
Kontrola zadání úlohy

mft/settings/ftquantifiersimple.txt · Poslední úprava: 2015/09/11 14:05 (upraveno mimo DokuWiki)