Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mft:settings:ftquantifier

Zadání 4ft-kvantifikátorů

4ft-kvantifikátory definují kritéria zajímavosti asociačního pravidla – jaký vztah mezi antecedentem a sukcedentem (vyjádřený pomocí čtyřpolní tabulky) je pro nás aktuálně zajímavý.

Typy 4ft-kvantifikátorů

Rozlišujeme tři typy 4ft-kvantifikátorů:

Seznam na záložce Task Settings

Základní přehled 4ft-kvantifikátorů je na záložce Task Settings uprostřed.

V seznamu QUANTIFIERS uvádíme všechny požadavky, které musí asociační pravidlo splňovat, aby bylo pro nás zajímavé a zobrazilo se tedy ve výsledcích úlohy.

Kontextové menu

Buď pravým tlačítkem myši, nebo systémovou klávesou pro kontextové menu vyvoláme kontextové menu pro právě nastavené zadání kvantifikátoru v seznamu. V současné době obsahuje pouze jedinou volbu – vymazání zadání kvantifikátoru.

Dialogové okno pro zadání kvantifikátorů

Pro změnu parametrů zadání kvantifikátorů slouží dialogové okno, jehož ukázku vidíme na obrázku:

Dialogové okno vyvoláme pomocí tlačítka QUANTIFIERS nad seznamem atributů na záložce Task Settings.

Seznam zadání kvantifikátorů

Hlavní část dialogového okna zabírá seznam zadání kvantifikátorů a tlačítka pro editaci. Výběrem položky v seznamu otevřeme dialogové okno pro úpravu parametrů zadání kvantifikátoru.

Tlačítka pod seznamem

  • Add statistical quantifier … přidání nového zadání kvantifikátoru typu statistický 4ft-kvantifikátor;
  • Add simple frequencies quantifier … přidání nového zadání kvantifikátoru typu jednoduchý frekvenční 4ft-kvantifikátor;
  • Add BASE/CEIL quantifier … přidání nového zadání kvantifikátoru typu BASE nebo CEIL;
  • Del … odstranění právě vybraného zadání. Vybrat a odstranit lze i více zadání kvantifikátorů najednou.
  • Up a Down … zmeně pořadí zadání kvantifikátorů. To může částečně ovlivnit dobu výpočtu úlohy, protože jednotlivá kritéria se na asociační pravidlo aplikují v pořadí zadání kvantifikátorů. Dále pořadí ovlivňuje volbu míru zajímavosti, která se zobrazí v seznamu nalezených vztahů ve výsledcích úlohy, a s jí odpovídající způsob řazení vztahů. Volí se taková míra zajímavosti, která odpovídá poslednímu zadání kvantifikátoru v seznamu.

Kopírování zadání dílčích skupin:

  • Copy … všechna právě označená zadání kvantifikátorů zkopíruje do interní schránky modulu LM Workspace;
  • Paste … je následně můžeme vložit do zadání (obvykle jiné) 4ft-úlohy. Tím si můžeme výrazně ušetřit práci, pokud chceme v některé úloze zadat podobná kritéria zajímavosti.

Související témata:

Zadání úlohy pro 4ft-Miner
Kontrola zadání úlohy

mft/settings/ftquantifier.txt · Poslední úprava: 2015/09/11 13:48 (upraveno mimo DokuWiki)