Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mft:hypothesis

Detail asociačního pravidla

Záložka obsahuje detailní popis nalezeného rozšířeného asociačního pravidla. Vyvoláme ji stiskem tlačítka Detail nebo dvojitým kliknutím myší na řádek v seznamu variant shlukování na záložce s výsledky úlohy pro 4ft-Miner.

V záhlaví záložky jsou názvy atributů, jejichž kategorie jsou v řádcích a sloupcích kontingenční tabulky, a dále zjednodušený popis atributů definujících podmnožinu záznamů.

Dále je možné přepínat mezi pěti dílčími záložkami – TEXT (textový popis pravidla, včetně různých charakteristik), DATA (náhled na datovou matici s atributy vystupujícími v tomto asociačním pravidle), záložka FREQUENCIES (grafické znázornění čtyřpolní tabulky) a záložky pro lepší pochopení statistické významnosti nalezeného vztahu – PIE a BAYES.

Dílčí záložka TEXT

Dílčí záložka obsahuje seznam atributů použitých v tomto asociačním pravidle. Následuje čtyřpolní tabulka a různé míry zajímavosti vypočté z jejích hodnot. Nakonec jsou frekvence ze čtyřpolní tabulky uvedeny ještě v relativním vyjádření.

Dílčí záložka DATA

Dílčí záložka DATA zobrazuje pro každý řádek analyzované datové matici odpovídající kategorie všech atributů vyskytujících se v asociačním pravidle.

Dílčí záložka FREQUENCIES

Dílčí záložka FREQUENCIES zobrazuje čtyřpolní tabulku. Vidíme jak barevnou tabulku s odstínem červené od tmavého po světlý směrem k rostoucí četnosti, tak i trojrozměrný graf.

Pomocí volby Value můžeme způsob zobrazení četností změnit na relativní – buď k součtu četností (volba Rel sum), nebo ke s maximální četností (volba Rel max) ve čtyřpolní tabulce. Speciální volby Rel row a Rel col zobrazí relativní četnosti vzhledem k součtu četnosti v daném řádku nebo sloupci čtyřpolní tabulky.

Dílčí záložka PIE

FIXME

Dílčí záložka BAYES

mft/hypothesis.txt · Poslední úprava: 2015/09/15 21:51 (upraveno mimo DokuWiki)