Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mft:results

Prohlížení výsledků

Záložka s výsledky úlohy se zobrazí automaticky po úspěšném dokončení výpočtu úlohy. Hlavní část záložky zabírá seznam nalezených variant shlukování. Rozvržení informací a ovládacích prvků na záložce je obdobné jako u ostatních typů úloh. Totéž platí pro práci se skupinami hypotéz.

Seznam rozšířených asociačních pravidel

V seznamu jsou uvedena všechna rozšířená asociační pravidla (případná podmíněná asociační pravidla), která splňují zadání úlohy a jsou pravdivá v datech.

Pravidla jsou standardně setříděna primárně podle míry zajímavosti vyplývající z prvního zadaného 4ft-kvantifikátoru. Je-li hodnota míry zajímavosti pro dvě pravidla shodná, je jako sekundární kritérium použito třídění podle atributů v antecedentu, sukcedentu a v podmínce. Jako lexikografické pořadí je bráno pořadí atributu v zadání cedentu.

Tlačítko Detail vyvolá záložku s detaily právě nastaveného pravidla. Funkčnost ostatních tlačítek je stejná bez ohledu na typ úlohy.

Řazení pravidel v seznamu

Pravidla v seznamu je možné řadit podle čtyř kritérií – podle některé z měr zajímavosti, podle atributů v antecedentu, podle atributů v sukcedentu a podle atributů v podmínce.

Tlačítkem Sorting můžeme kritéria měnit, včetně pořadí, ve kterém jsou aplikována.

Detail asociačního pravidla

Stiskem tlačítka Detail nebo dvojitým kliknutím myší na řádek v seznamu se objeví záložka s detailem rozšířeného asociačního pravidla.

Více viz: Záložka s detailem asociačního pravidla

Přidání odvozeného sloupce nad rozšířeným asociačním pravidlem

Nad každým nalezených rozšířeným asociačním pravidlem ve výsledcích úlohy lze vytvořit odvozený sloupec.

V případě procedury 4ft-Miner bude odvozený sloupec obsahovat pro každý záznam v databázové tabulce jednu z hodnot 03 takto:

  • 0 … záznam nesplňuje ani antecendent, ani sukcedent.
  • 1 … záznam nesplňuje antecendent, ale splňuje sukcedent.
  • 2 … záznam splňuje antecendent, ale nesplňuje sukcedent.
  • 3 … záznam splňuje jak antecendent, tak sukcedent.

Je-li součástí asociačního pravidla i podmínka, bude pro záznamy analyzovaných dat, které tuto podmínku nesplňují, v odvozeném sloupci hodnota NULL.


Související témata:

Zadání úlohy
Výpočet úlohy
4ft-Miner

mft/results.txt · Poslední úprava: 2015/09/15 21:46 (upraveno mimo DokuWiki)