Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mft:settings:ftquantifierfnc

Statistické 4ft-kvantifikátory

Umožňující definovat kritéria zajímavosti pomocí statistických metrik vypočtených ze čtyřpolní tabulky.

Míry zajímavosti

K dispozici jsou úplně základní míry zajímavosti platnost (p-Implikace, confidence) a podpora (support), dále pokročilejší míry zajímavosti jako nadprůměrné/podprůměrné souvisení (Above/Below average dependence), dvojitá p-Implikace nebo p-Ekvivalence a konečně i několik měr zajímavosti založených na statistických testech – Fisherův test, χ2 test, prosté vychýlení a Dolní/Horní kritická implikace a ekvivalence.

Dialogové okno pro zadání kvantifikátoru

Pro změnu parametrů zadání statistického kvantifikátoru slouží dialogové okno, jehož ukázku vidíme na obrázku:

Dialogové okno vyvoláme pomocí tlačítka Detail v dialogovém okně pro zadávání 4ft-kvantifikátorů.

Nejprve je nutné vybrat vhodnou míru zajímavosti v rozbalovací nabídce Interest measure type. Pod rozbalovací nabídkou se zobrazuje krátké vysvětlení právě zvolené míry zajímavosti. Následně zadáváme prahovou hodnotu.

Na obrázku výše je vybrána jako míra zajímavosti nadprůměrné souvisení a požadujeme, aby jeho hodnota byla větší než (nebo rovna) zadané prahové hodnotě ve výši 1,0.


Související témata:

Zadání kvantifikátorů
Zadání úlohy pro 4ft-Miner
Kontrola zadání úlohy

mft/settings/ftquantifierfnc.txt · Poslední úprava: 2015/09/11 13:56 (upraveno mimo DokuWiki)