Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmprepro:attribute:add

Vytvoření nového atributu

Nový vícekategoriální atribut přidáme tlačítkem Add attribute na záložce Attributes. Před přidáváním atribut je vhodné zkontrolovat aktuálně nastavenou datovou matici a případně změnit pomocí tlačítka Matrix.

Atribut bude automaticky vložen do právě nastavené skupiny atributů, a proto je vhodné vybrat před stiskem tlačítka tu správnou.

Výběr sloupce

Následně se objeví dialogové okno se seznamem sloupců databázové tabulky. Vybereme sloupec, nad kterým má být nový atribut založen, a stiskneme tlačítko Create attribute. Vybrat je možné i více sloupců najednou (pomocí klávesy Ctrl). Atribut pak bude přidán nad každým z nich.

Zadání základní údajů o atributu

Další dialogové okno slouží pro nastavení základních údajů o atributu. Z nich nejdůležitější je vhodný název atributu. Zbylé můžeme většinou ponechat beze změn.

Automatické vytvoření kategorií

Po zadání základních údajů o atributu se objeví dialogové okno pro automatické vytvoření kategorií. Můžeme využít nabízených možností a nechat si kategorie vytvořit automaticky, a potom případně ručně upravit.

Alternativně můžeme automatické vytváření kategorií přerušit klávesou ESC a kategorie vytvořit ručně.


Související témata:

Atribut a jeho kategorie
Klonování atributu
Vhodné pojmenování atributu
Dichotomizace atributu
Strom skupin a do nich patřících atributů

Praktická ukázka: Demo Hotel: Vytvoření atributů a jejich kategorií
Praktická ukázka: Demo Hotel: Hromadné přidání atributů dílčích hodnocení

lmprepro/attribute/add.txt · Poslední úprava: 2015/09/20 12:07 (upraveno mimo DokuWiki)