Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmianalysis:ft

Kontingenční analýza dvou booleovských atributů

Kontingenční analýza dvou booleovských atributů (v LISp-Mineru jako 4ft Contingency analysis) nebo též interaktivní 4ft-kontingenční analýza nabízí rychlý způsob výpočtu čtyřpolní kontingenční tabulky popisující vztah dvou booleovských atributů, případně ještě za platnosti určité podmínky (opět zadané jako booleovský atribut). Stejně jako CF-analýza a KL-analýza pracuje s předzpracovanými atributy.

Záložku pro 4ft-kontingenční analýzu otevřeme z menu Interactive analysis, nebo z kontextové nabídky pro položku C. Interactive analysis ve stromu otevřených záložek po levé straně obrazovky.

Zadání booleovských atributů

Všechny tři booleovské atributy (pro antecedent, sukcedent i podmínku) se zadávají po stisku příslušeného tlačítka ve spodní části obrazovky. V otevřeném dialogovém okně je na levé straně strom skupin atributů obsahující nejen samotné kategoriální atributy, ale i jejich jednotlivé kategorie. Pomocí kurzorové klávesy se šipkou vpravo, nebo dvojitým kliknutím na některou z kategorií ji přesuneme do pravého stromu, a tím i do právě definované booleovského atributu. Takto definovaný booleovský atribut je tvořen disjunkcemi mezi kategoriemi jednoho atributu (které tak tvoří koeficient) a konjunkcemi mezi jednotlivými atributy. Disjunkce mezi atributy zatím nejsou možné.

Dílčí záložky

Dílčí záložka GRAPH obsahuje čtyřpolní tabulku a 3D graf s hodnotami četností. Podobně jako v KL-analýze je možné místo absolutních hodnot četností zobrazit jejich relativní varianty.

Po přepnutí na dílčí záložku DATA jsou zobrazeny sloupce datové matice, kterých se zadané asociační pravidlo týká. Barevně jsou pak odlišeny záznamy, které splňují antecedent i sukcedent (zeleně), splňují pouze antecedent (červeně), splňují pouze sukcedent (modře) a které nesplňují ani jeden z nich (šedivě). Záznamy nesplňující zadanou podmínku nejsou zobrazeny vůbec.

Konečně je možné přepnout na dílčí záložku TEXT, na které se zobrazí výpočet různých charakteristik z hodnot čtyřpolní tabulky, podobně jako pro nalezené asociační pravidlo v analytické proceduře 4ft-Miner.


Související témata:

Analytická procedura 4ft-Miner
Kontingenční analýza jednoho atributu
Kontingenční analýza dvou atributu
Předzpracování dat

Praktická ukázka: Demo Hotel: Kontingenční analýza dvou booleovských atributů

lmianalysis/ft.txt · Poslední úprava: 2015/09/01 14:16 (upraveno mimo DokuWiki)