Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmianalysis:klcorrelations

Korelační analýza atributů

Korelační analýza atributů (angl. Correlation analysis) zobrazuje vzájemnou korelaci mezi všemi dvojicemi předzpracovaných kategoriálních atributů. Stejně jako výše popsaná frekvenční analýza se tak týká až předzpracovaných hodnot.

Záložku pro korelační analýzu otevřeme z menu Interactive analysis, nebo z kontextové nabídky pro položku C. Interactive analysis ve stromu otevřených záložek po levé straně obrazovky.

Vzájemné korelační koeficienty atributů se zobrazují v podobě korelační matice (angl. correlation matrix), ve které jsou v řádcích i sloupcích uvedeny všechny atributy. Pro každou dvojici atributu v řádku a ve sloupci je uvedena hodnota zvoleného koeficientu vyjadřujícího jejich korelaci. Korelační koeficienty vyjadřují míru korelace obvykle v intervalu ←1;1> nebo <0;1>, a proto na diagonále korelační matice budou všude jedničky.

V současné době je k dispozici pouze Kendallův koeficient τb (viz též Kendallův korelační koeficient). Do budoucna se počítá i s implementací dalších koeficientů.

Výběr atributů

Tlačítkem Attributes vybíráme atributy, pro jejichž dvojice chceme korelační koeficienty spočítat. V zobrazeném dialogovém okně přesuneme vybrané atributy z levého seznamu do pravého.

Podmnožina záznamů

Výpočet korelačních koeficientů je také možné omezit pouze na podmnožinu záznamů z databázové tabulky. Podmnožina se definuje pomocí již předzpracovaného kategoriálního atributu tak, že nejprve zaškrtneme volbu Use attribute for condition v pravém horním rohu záložky, a pak vybereme požadovaný atribut z rozbalovací nabídky. Následně pomocí posuvníku vybereme jednu z kategorií atributů. V tabulce zobrazené korelační koeficienty budou vypočteny pouze pomocí záznamů, jejichž hodnota ve sloupci daném vybraným atributem patří do vybrané kategorie.

Jak měníme posuvníkem právě nastavenou kategorii, tak se mění i vypočtené hodnoty korelačních koeficientů.


Související témata:

Analytická procedura KL-Miner
Kontingenční analýza jednoho atributu
Kontingenční analýza dvou atributů
Předzpracování dat

Praktická ukázka: Demo Hotel: Korelační analýza atributů

lmianalysis/klcorrelations.txt · Poslední úprava: 2015/08/16 13:59 (upraveno mimo DokuWiki)