Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmprepro:attribute:clone

Klonování atributu

Místo vytváření atributu a definování jeho kategorií si často můžeme práci ulehčit tím, že využijeme některý už dříve vytvořený atribut jako vzor. Pomocí tlačítka Clone na záložce Attributes, nebo přímo na záložce existujícího atributu vytvoříme jeho přesnou kopii, kterou následně můžeme upravovat, aniž by se měnilo nastavení původního atributu. Před vlastními změnami je pouze třeba zvolit vhodný název pro nový atribut (nejlépe s ohledem na změny, které v jeho definici chceme udělat).

Příkladem použití klonování je atribut Věk_ed10 (ekvidistantní intervaly o délce 10), u kterého zjistíme, že krajní intervaly mají nízkou četnost a pro potřeby další analýzy je chceme sloučit. Místo editace kategorií přímo v původním atributu vytvoříme nejprve jeho klon. Ten pojmenujeme např. Věk_ed10_SpojenéKraje a spojení krajních intervalů do jedné kategorie provedeme až v něm.

Klonování atributu je doporučováno při jakékoliv zamýšlené změně atributu. Tím, že nejprve vytvoříme jeho klon, zůstává původní atribut nezměněný a představuje zaznamenaný stav analýzy v určitý okamžik. Zároveň se velmi často stane, že se budeme chtít vrátit k původní verzi definice atributu. Je-li navíc už atribut použit v zadání úlohy, nemusí být možné měnit rozdělení hodnot do kategorií. Ze všech těchto důvodů je vhodné nejprve vytvořit klon, a teprve v něm dělat změny.


Související témata:

Atribut a jeho kategorie
Vytvoření atributu
Vhodné pojmenování atributu
Strom skupin a do nich patřících atributů

Praktická ukázka: Demo Hotel: Atribut Host/Věk – ekvidistantní intervaly s ruční úpravou
Praktická ukázka: Demo Hotel: Atribut Host/Město – selekce hodnot
Praktická ukázka: Demo Hotel: Interaktivní geografická analýza oblastí

lmprepro/attribute/clone.txt · Poslední úprava: 2015/08/13 21:33 (upraveno mimo DokuWiki)