Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mrm:ui:start

Modul ReverseMiner

ReverseMiner je modul pro generování realisticky vypadajících umělých dat, ve kterých jsou „skryty“ zajímavé vztahy odpovídající různým typům vztahů používaných v nástrojích pro DZD, zejména syntakticky bohaté vztahy různých typů, které jsou jednotlivé GUHA-procedury systému LISp-Miner schopné následně v datech hledat.

Výchozí úvahy pro návrh modulu ReverseMiner jsou v dokumentu 122 LM ReverseMiner – návrh. Modul byl začleněn do oficiální distribuce systému LISp-Miner počínaje verzí 19.00.00 zveřejněné dne 6. 6. 2012.

Spuštění modulu

Modul ReverseMiner je implementován v souboru LMReverseMiner.exe, který nalezneme v základní složce systému LISp-Miner.

Po spuštění se zobrazí úvodní dialogové okno (stejné jako v případě spuštění modulu LM Workspace) pro výběr dvojice data+metabáze. Ta již existuje, protože byla vytvořena v modulu LM Workspace. Po výběru dvojice se otevře aplikační okno modulu ReverseMiner.

Základní obrazovka

Uživatelské rozhraní je navrženo formou záložek, jejichž názvy se zobrazují v horní části okna. Záložky jsou očíslovány a seřazeny v pořadí, ve kterém se postupuje při generování umělých dat.

V současné verzi jsou k dispozici tyto záložky:

  1. List … seznam nadefinovaných RM případů
  2. RM Case … detail aktuálně nastaveného RM případu
  3. Columns … seznam sloupců datové matice, které mají být v uměle generovaných datech
  4. Prepro … seznam atributů použitých v aktuálním RM případu
  5. DM Tasks … seznam úloh, jejichž výsledky určují fitness každé vygenerované varianty dat
  6. Data Presets … použité výsledky dříve vyřešených RM případů
  7. Evolution … průběh evoluce
  8. Results … výsledná data

Mezi záložkami je možné volně přepínat (i během generování dat) a to myší nebo kombinací kláves Ctrl+číslo záložky (číslo je třeba zadávat na numerické klávesnici).

Základní pracovní složka

V základním nastavení je základní pracovní složkou modulu ReverseMiner složka ReverseMiner\ umístěná v základní složce systému LISp-Miner. V ní se vytvářejí pracovní složky jednotlivých RM případů. U každého RM případu je však možné nastavit pracovní složku jinou.

Uživatelská nastavení

Kromě obecných uživatelských nastavení v modulu LM Workspace se pro práci modulu ReverseMiner dá nastavovat parametr pro omezení celkové vytíženosti počítače:

  • TaskRun Process Count Max … maximální počet najednou spuštěných výpočtů úloh

a dále dobu čekání na jednotlivé externě prováděné kroky, než dojde k přerušení evoluce a oznámení chyby.

Ukončení aplikace

Před ukončením modulu ReverseMiner je třeba zastavit aktuálně běžící evoluci. Buď můžeme evoluci úplně přerušit pomocí tlačítka Stop, nebo ji můžeme pouze pozastavit tlačítkem Pause. Potom již lze modul ukončit.

mrm/ui/start.txt · Poslední úprava: 2015/10/18 13:44 (upraveno mimo DokuWiki)