Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mrm:ui:columns

Záložka Columns

Do seznamu je třeba vložit charakteristiky všech sloupců, které mají být součástí generované datové tabulky.

FIXME Obr: RMCharibSeznTab

Seznam sloupců

Pro každý sloupec generované tabulky je zobrazen jeho název, datový typ, typ hodnot, způsob nastavení hodnot, typ distribuce hodnot a pro číselné hodnoty i rozpětí hodnot. Pro sloupec s výčtem hodnot je na konci řádku i ukázka hodnot, které se mohou ve sloupci objevit.

Tlačítka pod seznamem

  • Detail … zobrazení detailních charakteristik pro aktuálně vybraný sloupec
  • Insert … vložení charakteristiky nového sloupce
  • Import … import charakteristiky sloupce z jiného RM případu
  • Remove … odstranění sloupce z generovaných dat
  • Synchronize … rychlé vytvoření charakteristik pro všechny sloupce, které se nacházejí v v pokladové tabulce
  • Move up/down … změna pořadí sloupce; umožňuje měnit pořadí sloupců ve vygenerovaných datech; hodí se také pro definici odvozených sloupců, které musí být až za sloupci, od kterých jsou odvozeny
  • Sample data … vygenerování vzorku dat. Ta budou obsahovat všechny nadefinované sloupce a rozložení hodnot bude odpovídat zadaným charakteristikám. Další požadavky v nich však nebudou zohledněny.

Detailní charakteristiky sloupce

Pro každý sloupec, který se má v generovaných datech objevit, je potřeba určit, jaké hodnoty a případně jaké výčty hodnot se v něm mohou vyskytovat. U sloupců s odvozenými hodnotami je pak třeba nadefinovat způsob, jak se hodnoty v něm počítají. K tomu slouží dialogové okno pro zadávání charakteristik sloupce.

Více viz: Dialogové okno pro zadávání charakteristik sloupce

mrm/ui/columns.txt · Poslední úprava: 2015/10/14 18:42 (upraveno mimo DokuWiki)