Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mrm:ui:datapresets

Záložka Data Presets

Populace jedinců je obvykle inicializována náhodně. Pro zrychlení evoluce je však možné vložit hned do počáteční populace jedince, které už některé naše požadavky na data splňují. Některé úlohy tak lze rozdělit na několik samostatně řešených dílčích evolucí a následně vytvořit RM případ, který dílčí výsledky spojí v jedna data. Speciálním typem jedince, který pomáhá v rychlejším nalezení výsledků je i mutant.

Do seznamu je třeba vložit všechny dříve vyřešené RM případy, jejichž výsledek má být vložen jako jedinec do počáteční populace aktuálně řešeného RM případu.

FIXME Obr: RMDataPresetSeznTab

Seznam RM případů

Pro každý RM případ je zobrazen jeho název, stav (zda byl úspěšně vyřešen), fitness nejlepšího jedince, tři volitelné parametry (Keep in population, Master Data Preset a Fallback Data Preset) a komentář.

Barevné zvýraznění

Již vyřešené RM případy (ze kterých je možné převzít data představující získaného nejlepšího jedince) jsou zvýrazněny zeleně.

Tlačítka pod seznamem

  • Detailoprava parametrů aktuálně vybraného Data Preset;
  • Insert Data Preset … vložení existujícího RM případu jako Data Preset;
  • Remove Data Preset … odstranění RM případu jako Data Preset.

Parametry Data Preset

U každého Data Preset můžeme zapínat tyto volby:

  • Keep this individual in population during the whole evolution … jedinec zůstane v populaci po celou dobu evoluce, i když by byl jinak pravděpodobně odstraněn z důvodu nevyhovující fitness. To se stává v případě, že jde o jedince představujícího nalezené vyhovující řešení dílčí evoluce. V tomto RM případu však budeme jedince hodnotit i podle celé řady dalších požadavků, takže jeho fitness bude celkově špatná. Po zaškrtnutí této volby tak máme jistotu, že i v pozdějším vývoji evoluce bude toto dílčí řešení v populace a bude se moci používat pro křížení a šlechtění. Volba je důležitá zejména pro RM případy typu mutant, kteří budou mít obecně velmi špatnou fitness.
  • Is a 'master' data preset used to initialize population … počáteční populace aktuálního RM případu nebude vytvořena náhodně, ale pouze a jen z tohoto Data Preset a jeho mutací. Jako 'master' může být označen pouze jeden Data Preset v seznamu.
  • Is a 'fallback' master data preset used to initialize population … V případě, že je označen Master data preset, ale tento neobsahuje úplně všechny sloupce (to je typická situace u dílčích evolucí nebo u mutantů), jsou hodnoty v ostatních sloupcích v počáteční populaci nastaveny podle tohoto Data Preset.

FIXME Obr: RMDataPresetOpravaDlg

mrm/ui/datapresets.txt · Poslední úprava: 2015/10/12 21:07 (upraveno mimo DokuWiki)