Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mrm:ui:list

Záložka List

Seznam RM případů

V seznam jsou uvedeny všechny nadefinované RM případy. Kromě názvu je vidět i poznámka, do které můžeme uvádět upřesnění účelu RM případu.

V seznamu je použito barevné zvýraznění:

  • zeleně … RM případy s úspěšně dokončenou evolucí
  • červeně … RM případy s přerušenou evolucí
  • černě … RM případy aktuálně bez výsledku
  • šedivě … RM případy označené jako opuštěné (angl. abandoded)

Aktuálně vybraný RM případ

Po výběru některého RM případu na této záložce se budou údaje na dalších záložkách vztahovat právě k němu. Na každé z dalších záložek je název aktuálně vybraného RM případu uveden hned pod „ouškem“ záložky.

Pozor! Po spuštění evoluce nelze měnit aktuálně vybraný RM případ. I když tedy změníme aktuálně nastavenou položku v seznamu, budou se údaje na dalších záložkách vztahovat stále k RM případů, pro který byla spuštěna evoluce.

Tlačítka pod seznamem

  • Add … přidání RM případu
  • Del … vymazání RM případu
  • Clone … vytvoření klonu RM případu

Přidání RM případu

Nový RM případ přidáme tlačítkem Add na záložce List.

FIXME Jako první krok je třeba určit pseudo-matici podkladových dat, která určuje základní podobu následně generovaných dat, případně pomáhá při zadávání povolených hodnoty pro výčtové sloupce.

Pozor! Podkladová matice musí mít primární klíč tvořený právě jedním sloupcem typu „Celé číslo“.

FIXME Následně se zadávájí základní údaje o RM případu.

FIXME Konečně je nutné potvrdit (nebo pozměnit) parametry evoluce.

Klonování RM případu

Podobně jako v případě zadání úloh, můžeme místo vytváření nového RM případu udělat přesnou kopii existující a opravit jen ty parametry, ve kterých má dojít ke změně.

Klon existujícího RM případu vytvoříme tlačítkem Clone na záložce List.

Vymazání RM případu

Existující RM případ vymažeme tlačítkem Del na záložce List.

Právě mazaný RM případ nesmí být použit jako Data Preset.

mrm/ui/list.txt · Poslední úprava: 2015/09/29 21:33 (upraveno mimo DokuWiki)