Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mmc:settings:mctarget

Cílový počet shluků a cílová třída

Parametry v rámečku TARGET SETTINGS jsou dva – cílový počet shluků a volitelně i cílová třída.

Dialogové okno pro zadání počtu shluků a případně i cílové třídy vyvoláme tlačítkem TARGET SETTINGS na záložce s detaily zadání úlohy.

Cílový počet shluků

Požadovaný počet shluků, které se má MCluster-Miner pokusit vytvořit, můžeme zadat jako jedno číslo nebo jako interval. Jedno číslo se zadává zadáním stejné hodnoty pro minimum i pro maximum.

Varianty shlukování podle cílového počtu shluků

Pokud jsou však hodnoty různé, budou postupně řešeny shlukovací úlohy pro počty shluků od zadaného minima až po maximum. Zadáním rozpětí můžeme obejít jednu z nevýhod shlukovacích algoritmů (jako je k-Means), kterou je nutnost přesného zadání požadovaného počtu shluků. Celkový počet shlukových analýz, které se pro dané zadání musí vyřešit, bude ovlivněn i počtem možných kombinací atributů v seznamu.

Cílová třída

Algoritmy pro shlukování implementované v systému LISp-Miner nepotřebují k výpočtu informaci o předchozím přiřazení objektů do tříd. Přesto bývá vhodné si po nalezení výsledků nechat zobrazit, jak se vypočtená varianta shlukování kryje nebo naopak rozchází s tímto (obvykle expertním) přiřazením.

Pomocný atribut s rozdělením objektů do tříd nastavujeme tlačítkem Attribute, zrušit jej můžeme tlačítkem Reset. V dialogovém okně se pro informaci objeví i počet kategorií vybraného cílového atributu.

Zobrazení kategorií

Pomocí tlačítka Categories frequencies zobrazíme frekvenční histogram kategorií cílového atributu.


Související témata:

Zadání úlohy pro MCluster-Miner
Zadání kritérií pro shlukování

mmc/settings/mctarget.txt · Poslední úprava: 2015/08/16 15:00 (upraveno mimo DokuWiki)