Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mmc:settings:mcpartialcedent

Zadání dílčí skupiny atributů

Na záložce Task Settings vidíme zadání dílčích skupin atributů jako neodsazené řádky obsahující název dílčí skupiny a její povolenou minimální a maximální délku.

Dílčí skupiny byly zavedeny zejména proto, aby umožnily zachovat členění atributů do skupin i v rámci zadání úlohy. Zároveň však přidávají další syntaktickou bohatost do zadávání množiny generovaných variant shlukování tím, že můžeme nastavit povolený minimální a maximální počet atributů, které se z dané skupiny mohou v jeden okamžik použít.

Dialogové okno pro zadání dílčí skupiny atributů

Pro změnu parametrů zadání dílčí skupiny atributů a pro editaci do něj patřících zadání atributů slouží dialogové okno, jehož ukázku vidíme na obrázku:

Dialogové okno vyvoláme buď z dialogového okna zadání seznamu atributů výběrem položky ze seznamu zadání dílčích skupin, nebo přímo na záložce Task Settings dvojitým kliknutím myší na zadání dílčí skupiny v seznamu, či pomocí kontextového menu.

Parametry zadání dílčí skupiny atributů

Mezi základní parametry dílčí skupiny patří její název a povolená minimální a maximální délka. Tyto parametry můžeme změnit pomocí tlačítka Edit.

Minimální a maximální délka

Generované varianty shlukování budou mít vždy minimální požadovanou počet atributů z dané skupiny a nikdy nepřekročí maximální. Není-li v zadání dílčí skupiny dostatek zadání atributů pro dosažení minimální délky, skončí kontrola zadání úlohy chybou a výpočet úlohy nebude spuštěn.

Seznam zadání atributů

Hlavní část dialogového okna zabírá seznam zadání atributů a tlačítka pro jeho úpravy. Pro každé zadání atributu je uveden způsob výpočtu středu, váha atributu a počet kategorií.

Výběrem položky v seznamu otevřeme dialogové okno pro úpravu zadání atributu.

Tlačítka pod seznamem

  • Add … přidání nového zadání atributu
  • Del … odstranění právě nastaveného zadání atributu. Vybrat a odstranit lze i více zadání atributů najednou.
  • Up a Down … změna pořadí zadání atributů v seznamu. To má vliv jednak na pořadí generování variant shlukování, ale zejména na lexikografické řazení nalezených vztahů ve výsledcích úlohy.

Související témata:

Zadání atributu
Zadání seznamu atributů
Zadání úlohy pro MCluster-Miner
Kontrola zadání úlohy

mmc/settings/mcpartialcedent.txt · Poslední úprava: 2015/08/28 21:30 (upraveno mimo DokuWiki)