Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmtask:taskgroup

Skupiny úloh

Skupiny úloh umožňují roztřiďovat analytické úlohy do skupin podle příbuznosti.

Obvykle se vytváří nová skupina úloh pro každou analytickou otázku. Úlohy ve skupině pak reprezentují postup řešení analytické otázky a zaznamenávají jednotlivé kroky (konkrétní nastavení parametrů zadání a jim odpovídající výsledky). Úloha může v jeden okamžik patřit pouze do jedné skupiny.

V každé nově vytvořené metabázi je automaticky vytvořena základní skupina úloh s názvem Default Group of Tasks. Do ní jsou automaticky vkládány všechny nově vytvořené úlohy. Uživatel má možnost vytvořit další skupiny. Každá úloha pak může být vložena do skupiny, do které logicky patří.

Definice skupin úloh

Definici skupin úloh vyvoláme tlačítkem Groups of tasks na záložce Tasks overview. Objeví se dialogové okno se seznamem existujících skupin úloh, ve kterém můžeme přidávat nové skupiny, mazat existující (pokud v nich není žádná úloha) nebo opravovat název.


Související témata:

Přehled analytických úloh
Záložka s detailem úlohy

lmtask/taskgroup.txt · Poslední úprava: 2015/08/18 16:53 (upraveno mimo DokuWiki)