Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmtask:hypothesisgroup

Skupiny hypotéz

Skupiny hypotéz umožňují seskupovat hypotézy podle různých hledisek.

Pro každou úlohu může být vytvořeno libovolné množství skupin. V rámci jedné úlohy musí mít skupiny odlišné názvy, název však může být totožný mezi skupinami z více úloh.

Dále platí, že jedna hypotéza může najednou patřit do libovolného množství skupin vytvořených v dané úloze. Tímto způsobem lze například opakovaně filtrovat podle různých kritérií – filtrujeme postupně a výsledný seznam hypotéz vložíme do nově vytvořené skupiny. Nový filtr pak aplikujeme na tuto nově vytvořenou skupinu, a tak dále.

Přidání skupiny hypotéz

Novou skupiny hypotéz přidáme tlačítkem Add group na záložce Task Results. Nově přidaná skupina se vloží do seznamu v pravém horním rohu záložky.

Název skupiny můžeme případně upravit tlačítkem Edit group. Počet hypotéz aktuálně patřících do dané skupiny se zobrazuje napravo od názvu skupiny.

Není-li ve skupině žádná hypotéza, můžeme ji smazat tlačítkem Del group.

Final results

U každé úlohy můžeme vytvořit skupinu s názvem Final results, do které jsou pak vložíme nejzajímavější hypotézy. Ty mohou být následně snadno zobrazeny na záložce souhrnných výsledků.


Související témata:

Výsledky úlohy
Souhrnné výsledky všech úloh

lmtask/hypothesisgroup.txt · Poslední úprava: 2015/08/20 14:49 (upraveno mimo DokuWiki)