Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mrm:ui:rmcharib:columnlookup

Vyhledání hodnoty v jiné tabulce

Existují i sloupce, jejichž hodnoty musí být dohledány v doprovodné tabulce podle nějaké klíče (například datumu). Příkladem je sloupec MTeplota a tabulka Pocasi obsahující údaje o počasí pro jednotlivé dny. Hodnota ve sloupci MTeplota v generovaných datech musí být rovna venkovní teplotě uvedené v tabulce Pocasi pro den daný aktuální hodnotou ve sloupci PPobytOd (den začátku pobytu).

Po zaškrtnutí volby Lookup value in another table je třeba vybrat doprovodnou tabulku (v našem případě Pocasi, sloupec dobrovodné tabulky, ze kterého se má převzít hodnota (v našem případě MTeplota) a konečně podmínku pro určení řádku doprovodné tabulky, ze kterého se má hodnota převzít, v podobě sloupec = výraz (v našem případě zadáme sloupec jako MDatum a výraz bude hodnota ve sloupci PPobytOd).

Při tomto zadání se v doprovodné tabulce Pocasi vyhledá ve sloupci MTeplota řádek pro den odpovídající dni začátku pobytu a příslušná hodnota se vloží do sloupce MTeplota v generovaných datech.

mrm/ui/rmcharib/columnlookup.txt · Poslední úprava: 2015/10/14 19:23 (upraveno mimo DokuWiki)