Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mmc:tips

Tipy a doporučení pro MCluster-Miner

Pro práci s analytickou procedurou MCluster-Miner byla doposud shromážděna tato doporučení:

  • Důležité je vhodně předpřipravit data:
    • numerické hodnoty diskretizujeme na dostatečně krátké ekvidistantní intervaly;
    • u nominálních hodnot můžeme zvážit dichotomizaci typu „Rovná se × nerovná se“ nebo nastavit v zadání úlohy výpočet středu shluku na modus.
  • Opatrně se zadáváním rozpětí hledaného počtu shluků – pro každou hodnotu se bude řešit shlukovací úloha.
  • Opatrně se zadáváním hledání možných kombinací atributů pro shlukování – pro každou kombinaci se bude řešit shlukovací úloha, resp. více úloh (pro různé cílové počty shluků).
  • Pozor na množství generovaných variant podmínky – pro každou se bude řešit další shlukovací úloha, resp. několik shlukovacích úloh (kombinace vstupujících atributů a cílového počtu shluků).
  • Zapnutí požadavku na minimální kvalitu shlukování může vést k nenalezení žádné varianty shlukování.

Související témata:

Zadání úlohy pro MCluster-Miner
MCluster-Miner

mmc/tips.txt · Poslední úprava: 2015/09/14 16:21 (upraveno mimo DokuWiki)