Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmexplore:column

Informace o databázovém sloupci

Detailní pohled na jeden databázový sloupec obsahuje jeho název; datový typ; základní statistické údaje; a také grafické znázornění rozdělení hodnot ve sloupci. Záložku vyvoláme ze záložky Table buď dvojitým kliknutím na některý ze sloupců v seznamu, nebo pomocí tlačítka Show column pro aktuálně vybraný sloupec.

Všimněme si, že po otevření záložky se tato pridá do stromu otevřených záložek v levé části obrazovky.

Základní informace o sloupci

Pro číselné hodnoty je spočtena minimální a maximální hodnota, směrodatná odchylka, rozptyl a průměrná hodnota. Pro textové hodnoty je uvedena první a poslední v abecedním pořadí a zbylé statistiky se týkají počtu znaků v hodnotách v tomto sloupci.

Graf hodnot

Pod základními informacemi nalezneme XY graf znázorňující hodnoty pro jednotlivé řádky. Tento graf může být zobrazen pouze pro číselné sloupce. Pomocí volby Show trendline a nastavení řádu polynomu můžeme v grafu nechat spočítat trendovou křivku.

Četnosti hodnot

Ve spodní části obrazovky jsou pak četnosti hodnot. Na levé straně je v seznamu přehled všech hodnot spolu s jejich četností. Na pravé straně četnosti jako histogram.

Pomocí volby Order by můžeme jak hodnoty v seznamu vlevo, tak i v grafu na pravé straně seřadit podle četnosti (vzestupně nebo sestupně). Volba Zero-based y-axis určuje, zda má být počátek osy Y na 0, nebo má být odvozen z nejnižší hodnoty ve sloupci.

Oprava základních údajů o sloupci

Opravu základních údajů o sloupci vyvoláme tlačítkem Edit.

U sloupců načtených přímo z databáze není obvykle nutné měnit název, ani jejich datových typ. V některých případech může být vhodné zadat ke sloupci poznámku.


Související témata:

Záložka s detaily o databázové tabulce
Zobrazení hodnot v tabulce

lmexplore/column.txt · Poslední úprava: 2016/01/03 21:17 (upraveno mimo DokuWiki)