Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmexplore:newfrommdb

Připojení dat v databázi MS Access

Druhou nejčastější výchozí situací je, že máme k dispozici databázový soubor ve formátu MS Access (přípona MDB nebo ACCDB). Použití tohoto formátu dat má za výhodu, že analyzovaná data i metabáze jsou snadno přenosné mezi počítači nebo posílány jako příloha emailem.

Připojení dat v databázi MS Access spustíme pomocí tlačítka New from MDB v úvodním dialogovém okně.

Nejprve je třeba vybrat databázový soubor (přípona MDB nebo ACCDB) obsahující analyzovaná data. K tomu můžeme použít tlačítko Browse. V případě, že jsme začali importem dat z textového souboru, bude cesta a název k nově vytvořené databázi již předvyplněna.

Následně je třeba zvolit vhodnou identifikaci dvojice data+metabáze, která se bude zobrazovat na úvodním dialogovém okně v seznamu naposledy otevřených analýz a také bude použita jako tzv. Data source name (zkratka DSN) pro rozhraní ODBC. Použití jako DSN klade na text určitá omezení, zejména na použití pouze znaků bez diakritiky a také nesmí být příliš dlouhý (v opačném případě budeme upozorněni).

Nakonec můžeme volit, zda bude dvojice data+metabáze přístupná na daném počítači pouze aktuálně přihlášenému uživateli (User DSN), nebo všem (System DSN). Pro použití volby System DSN musí mít uživatel vyšší systémová oprávnění.

Po stisku tlačítka Ok se vytvoří nová metabáze, je propojena s analyzovanými daty a objeví se prostředí LM Workspace, ve kterém je zároveň načtena struktura databázové tabulky a je i automaticky označen primární klíč (je-li v tabulce rozpoznán).

lmexplore/newfrommdb.txt · Poslední úprava: 2015/07/12 15:15 (upraveno mimo DokuWiki)