Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


lmexplore:newfromdsn

Připojení dat v externí databázi přes ODBC

Zejména u rozsáhlých dat nebo ve firemním prostředí jsou analyzovaná data na databázovém serveru a přístupná pouze přes síť. V takovém případě je třeba vytvořit ODBC datový zdroj a k němu vytvořit metabázi.

Po stisku tlačítka New from DSN se objeví dialogové okno, ve kterém je v prvé řadě třeba zadat název ODBC datového zdroje zprostředkujícího přístup k analyzovaným datům.

Následně se zadává název ODBC datového zdroje, pod kterým má být přístupná nově vytvořená metabáze, a dále cesta ke složce, do které má být uložen MDB soubor s metabází.

Po stisku tlačítka OK se vytvoří nová metabáze, je propojena s analyzovanými daty a objeví se prostředí LM Workspace.

Definice ODBC datového zdroje ve Windows

Aby bylo možné data připojit přes ODBC, musí být v systému Windows nejprve vytvořen příslušný ODBC datový zdroj. Pozor! ODBC zdroj musí být vytvořen ve správné verzi konfigurační aplikace ODBC podle verze systému LISp-Miner, pomocí které chceme k datům přistupovat.

Spouštíme-li LISp-Miner na 64-bitovém operačím systému, máme na výběr mezi 32-bitovou a 64-bitovou verzí LISp-Mineru.

Obvykle používáme 32-bitovou verzi, pro kterou je však třeba vytvořit 32-bitové ODBC datové zdroje. Pro jejich definici na 64-bitových Windows je třeba spustit konfigurační aplikaci z %windir%\SysWOW64\odbcad32.exe, nikoliv aplikaci Data Sources (ODBC) umístěnou v %windir%\system32\odbcad32.exe, která se na 64-bitových Windows nabízí v Nástrojích pro administraci!

Pro 64-bitovou verzi LISp-Miner je nutné definovat ODBC zdroje v 64-bitovém konfigurátoru Data Sources (ODBC) v Nástrojích pro administraci, resp. umístěném v %windir%\system32\odbcad32.exe.

lmexplore/newfromdsn.txt · Poslední úprava: 2015/10/22 16:30 (upraveno mimo DokuWiki)